Η ισχύς του αρχίζει από 18/10/2011. Έχει αναρτηθεί και στο site του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (http://www.yyka.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/787-deltia-timwn-farmakwn-17-10-11).

Αναρτήθηκε στο vortal του ΣΦΕΕ
Δελτίο Τιμών & Απόφαση Υπουργείου

#########