Με έκπληξη εκ νέου λάβαμε γνώση της υπ΄ αρ. Γ 55/858/14-9-2011 εξαιρετικώς επείγουσας εγκυκλίου σας « περί προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών από γιατρούς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ » (χωρίς τους εκτυπωτές αυτή τη φορά και με συγκεκριμμένες προδιαγραφές),  που αφορά μονίμους και αορίστου χρόνου ιατρούς του ΙΚΑ.

 

Το δέλεαρ για να υποκύψουν οι ιατροί ότι μετά την μόνιμη εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα laptop  -που θα έχει πληρώσει το ΙΚΑ-  θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία τους,  σαφέστατα δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι και δημοσιοοικονομικό πρόβλημα δημιουργεί σε δύσκολες για τη χώρα στιγμές, αλλά και μή σύννομο είναι το ΙΚΑ να κάνει ξαφνικά δώρα laptop στους εργαζόμενους.

Οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά έχουν εκφραστεί στο υπ΄ αρ. 4082/18-8-2011 έγγραφό μας προς το ΙΚΑ και παραμένουν οι ίδιες. Δεν είναι δυνατόν τα laptop να μεταφέρονται καθημερινά από τους ιατρούς με Ι.Χ., ταξί κλπ.  Θεωρούμε ότι το ίδιο το Ίδρυμα θα πρέπει να προμηθεύσει στους υπηρετούντες ιατρούς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το ίδιο το Ίδρυμα να έχει την ευθύνη της εγκατάστασης,  διαχείρισης και φύλαξής τους.

Εμμένουμε στις θέσεις μας και συστήνουμε στους ιατρούς να μην προχωρήσουν στην αγορά.

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                             ΠΑΥΛΟΣ   ΣΑΡΩΦ

#########