Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.ΟΠ.Α) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών , η πρώτη τράπεζα Δημόσιου χαρακτήρα στην Ελλάδα που στηρίζει την αλλογενή μεταμόσχευση, αποστέλλει την πρώτη μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στο εξωτερικό.

 

 

Η ιστοσυμβατή μονάδα βρέθηκε μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (www.eom.gr) στην (Ελ.Τ.ΟΠ.Α.)  μετά από αναζήτηση στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών (World Bone Marrow Donor Association, http://www.worldmarrow.org) που πραγματοποίησε η Δεξαμενή Μυελού των Οστών του Ηνωμένου Βασιλείου.  Η μονάδα προορίζεται  για ενήλικα άνδρα ασθενή στο Children’s Hospital του Manchester UK ο οποίος πάσχει από λευχαιμία.  Η μεταφορά της έγινε σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες  διαδικασίες που τηρούνται διεθνώς για αποστολή  μοσχευμάτων.  Με τη μεταμόσχευση αυτή δικαιώνεται η μακρόχρονη προσπάθεια της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του ΙΙΒΕΑΑ για εδραίωσή της διεθνώς, εξασφαλίζοντας μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος υψηλής ποιότητας, αλλά και των χιλιάδων γονέων-δοτών που με την ανεκτίμητη δωρεά τους την έχουν στηρίξει για όλο αυτό το διάστημα.

 

Από το 2007 έχουν ήδη δοθεί 9 μονάδες για μεταμόσχευση στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, γεγονός που δείχνει την αναγνώριση από τους έλληνες αιματολόγους της ποιότητας των μονάδων της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  Για πρώτη φορά, όμως, η ανεκτίμητη προσφορά ζωής των Ελλήνων δοτών ομφαλοπλακουντιακού αίματος , «περνάει» τα σύνορα της χώρας και μέσα από την Ελληνική Δεξαμενή βρίσκεται στην Παγκόσμια Δεξαμενή, χαρίζοντας ελπίδα σε ασθενή του εξωτερικού.

 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Δωρεά των αρχέγονων αίμοποιητικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στις Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με δημόσιο χαρακτήρα (δηλαδή για το κοινό καλό) της Ελλάδας μπορεί να σώσει οποιονδήποτε ενήλικά ή παιδί το έχει ανάγκη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


http://hcbb.bioacademy.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

#########