Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ τάσσεται κατά της λεγόμενης «θετικής» λίστας φαρμάκων, που περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα αποζημιώνονται από τα Ταμεία, γιατί υποστηρίζει ότι θα αυξήσει τη δαπάνη και σε καμία περίπτωση δε θα τη μειώσει. Ταυτόχρονα προτείνει μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική η οποία θα διαχωρίζει τις τιμές των σκευασμάτων που πωλούνται στη λιανική από αυτές που αποζημιώνονται από τα Ταμεία. Εκτός των άλλων όμως, ο κ. Διονύσιος Φιλιώτης θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων κατά 30% αν εκσυγχρονιστεί το σύστημα υγείας.

Περισσότερα …

#########