Είναι η μέθοδος  όπου ο χειρουργός χειρουργεί με την βοήθεια ενός συστήματος οπτικού και μέσω μικρών τομών εισάγει τα εργαλεία του στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. Με την βοήθεια της κάμερας του δίνεται η δυνατότητα να χειρουργήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. H εξέλιξη στην γενική χειρουργική τα τελευταία 20 χρόνια είναι εκπληκτική. Αυτό είναι συνέπεια της αύξησης των γνώσεων των αναισθησιολογίας της μετεγχειρητικής παρακολούθησης και τέλος της φυσιοπαθολογίας των ασθενειών.Ένα γεγονός που θα μείνει ξεχωριστό στην ιστορία της χειρουργικής είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική.

 

Η επιβεβαίωση των πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής χειρουργικής πραγματοποιήθηκε στο Συνέδριο Sages, στις 13-16 Απριλίου του 2005 στην Φρώριδα, όπου πήραν μέρος χιλιάδες χειρουργοί από όλον τον κόσμο .

 

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής .

 

Η λαπαροσκοπική τεχνική ενδείκνυται περίπου για όλες τις επεμβάσεις , είτε πρόκειται για κακοήθειες είτε για καλοήθειες .Πρόκειται για βίντεο τεχνική η οποία χρησιμοποιεί μία κάμερα και εργαλεία τα οποία εισχωρούν στην κοιλιακή κοιλότητα μέσω μικρών οπών των 11 χιλιοστών.

Συγκριτικά με την κλασσική χειρουργική , την οποία την αποκαλούμε ανοιχτή μέθοδο και η οποία πραγματοποιείται με μεγάλη τομή της κοιλιακής χώρας , αποφεύγουμε την τομή και κατά συνέπεια το κοιλιακό τραύμα είναι πολύ μικρότερη.

Έτσι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ μικρότερος και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι πολύ μικρότερη και η επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα έχει μειωθεί κατά το ήμισυ. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές του αναπνευστικού συστήματος , όπως πνευμονία , οι φλεγμονή τραύματος και τα μετεγχειρητικά συρίγγια έχουν μειωθεί πέντε φορές σε σύγκριση με  την κλασική ανοιχτή μέθοδο.

Τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα  που χρησιμοποιούμε  μας βοηθούνε να ελαχιστοποιήσουμε και την κάκωση των ιστών όπως και να χάσουμε αίμα κατά την διάρκεια της επέμβασης.

 

 

 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι επεμβάσεις με την λαπαροσκοπική μέθοδο .

Σήμερα ναι .Οι περισσότερες μπορούν και μάλιστα σε μερικές θεωρείται gold standard, όπως η επέμβαση της χολοκυστεκτομής και όλες οι επεμβάσεις της παχυσαρκίας. Αντενδείξεις είναι πολύ λίγες και πρόκειται για ασθενείς με βαρείες καρδιοπάθειες και πνευμονοπάθειες .Μερικές φορές και οι επανεπεμβάσεις.

.

Τι είναι η ρομποτική χειρουργική

Με την ρομποτική χειρουργική, ο χειρουργός όχι μόνο έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις του μέσω μηχανικών χεριών του ρομπότ αλλά και η όρασή που του παρέχεται είναι σε τρισδιάστατη εικόνα. ‘Έτσι μπορούν να πραγματοποιηθούν και α χειρουργεία μεγάλης δυσκολίας.

Είναι και αυτή αναίμακτη μέθοδος χρησιμοποιούνται και εδώ πολύ μικρές τομές με αποτέλεσμα αισθητικό πάρα πολύ καλό. Τέλος είναι πολύ μικρότερο το χειρουργικό stress και το μετεγχειρητικό άλγος ..

Πώς χρησιμοποιείται το ρομπότ

Ο χειρουργός βρίσκεται πίσω από μία κονσόλα και κατευθύνει τα χέρια του ρομπότ και την κάμερα . Αύριο με την βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής ο χειρουργός θα μπορεί να πραγματοποιεί μία επέμβαση από την Αθήνα  σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας .

Μπορεί να αντικαταστήσει το ρομπότ τον χειρουργό .

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό ,αλλά μπορεί να τον βοηθήσει να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και ασφάλεια .

Μπορούν όλοι οι χειρουργοί να χρησιμοποιήσουν την λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδο .

Και η λαπαροσκοπική όπως και η ρομποτική πρέπει να πραγματοποιούνται σε ειδικά κέντρα από ομάδες χειρουργών έμπειρων και εξειδικευμένων σε ανάλογα κέντρα ..

Και οι δύο μέθοδοι έχουν ανάγκη από επάρκεια και από καλά υποστηριζόμενα τεχνολογικά κέντρα τα οποία όπως είναι κατανοητό για την πραγματοποίηση αυτών το κόστος είναι πολύ υψηλό .

 

 

Δρ. Δέσποινα Μυλωνάκη MD PhD

Γενικός χειρουργός

Εξειδικευμένη στην λαπαροσκοπική χειρουργική και στην χειρουργική των παθήσεων του μαστού .

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξωτερικός συνεργάτης  του International European Oncology Milano

#########