Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Δ. Φιλιώτης θεωρεί ότι ο τρόπος που παρεμβαίνει το κράτος στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στην αγορά του φαρμάκου προκαλεί συνθήκες στρέβλωσης του ελεύθερου ανταγωνισμού και συμβάλλει στη δημιουργία διαφόρων “καρτέλ” στο χώρο. Καταθέτει τις προτάσεις του για τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών υγείας, εκφράζει την αντίθεσή του με τα κριτήρια της νέας λίστας φαρμάκων που έχει εξαγγείλει ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση και απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται ελλείψεις σε κάποια φάρμακα στην ελληνική αγορά.

Περισσότερα…

#########