που παραμένουν απλήρωτοι για περίπου 5 χρόνια . Σε νέο αδιέξοδο και σε αδυναμία παράδοσης ιατροτεχνολογικών υλικών οδηγούνται οι προμηθευτές Υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων λόγω της επικείμενης ρύθμισης των χρεών των νοσοκομείων, από το Υπουργείο Οικονομικών, με ομόλογα μηδενικής απόδοσης του Ελληνικού Δημοσίου. Ο διακανονισμός αφορά όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία  και περιλαμβάνει ανεξόφλητα τιμολόγια των ετών 2007, 2008 και 2009. Η ρύθμιση προβλέπει τοις μετρητοίς πληρωμή των εταιρειών που έχουν  συνολική απαίτηση κάτω των €100 χιλ., ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις προβλέπει την παροχή ομόλογου μηδενικής απόδοσης (zero coupon) με λήξη 22.12.2012. Σημειώνεται δε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι προμηθευτές θα πρέπει να παραιτηθούν οποιασδήποτε διεκδίκησης τόκων υπερημερίας.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε μια τέτοια ρύθμιση και τονίζει ότι, «Σε μια εποχή που τα ελληνικά ομόλογα είναι πλήρως απαξιωμένα, λόγω της διεθνούς κρίσης, και οι προμηθευτές των νοσοκομείων του ΕΣΥ ‘μετράνε ήδη τεράστιες ζημιές’, από το διακανονισμό με ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, ύψους €5,4 δις από τα χρέη των Κρατικών Νοσοκομείων, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί εκ νέου τους προμηθευτές να αποδεχθούν τέτοιου είδους ομόλογα που δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα! Οι προμηθευτές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος περαιτέρω υποχωρήσεων, αφού παραμένουν απλήρωτοι για περίπου 5 χρόνια. Η έλλειψη ρευστότητας έχει πλήξει όλες τις εταιρείες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αδυναμία να συνεχίσουν να παραδίδουν υλικά και υπηρεσίες. Σημειωτέον δε, ότι η πρόθεση του Υπουργείου να εξοφλήσει πλήρως ορισμένες εταιρείες, ενώ σε άλλες εταιρείες σχεδιάζει να δώσει ομόλογα που λόγω της τεράστιας απομείωσης τους δεν είναι διαπραγματεύσιμα στη δευτερογενή αγορά,  αντίκειται στους κανόνες ίσης μεταχείρισης και θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις την αγορά ενώ παράλληλα υπονομεύει την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και προμηθευτών».

 

ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας

Ο ΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 195 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 6.000 εργαζομένους.

Περισσότερα στοιχεία στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: www.hellasmes.gr

#########