Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο για πολλούς κωφούς συνανθρώπους μας είναι τώρα πραγματικότητα.  Τα κοχλιακά εμφυτεύματα κατάφεραν να φέρουν την ιατρική επιστήμη στην πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια υποκατάστασης μιας αίσθησης που χάθηκε ή δεν υπήρξε ποτέ και κατ’ επέκταση να διευκολύνουν σημαντικά την προφορική επικοινωνία των κωφών ατόμων.

 

 

Τι είναι το κοχλιακό εμφύτευμα ;

Πρόκειται για μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που έχει δύο μέρη – το εσωτερικό και το εξωτερικό.  Το μεν εσωτερικό τμήμα εμφυτεύεται μέσα στο αυτί κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης από έμπειρο και εξειδικευμένο ωτοχειρουργό. Το δε εξωτερικό τμήμα μοιάζει με ένα ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί.

 

Ποιοι τελικά θα ακούσουν ;

Ενήλικες και παιδιά που έχασαν την ακοή τους αφού είχαν πρώτα αναπτύξει ομιλία είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για την επέμβαση αυτή.  Το άλλο άκρο, δηλαδή αυτοί που θα βοηθηθούν λιγότερο ή καθόλου, είναι οι ενήλικες, εκ γενετής κωφοί, που χρησιμοποιούν τη νοηματική σαν γλώσσα επικοινωνίας και δεν έχουν αναπτύξει την προφορική γλώσσα.  Ακόμη και αυτοί πιθανότατα θα ακούσουν τους καθημερινούς θορύβους, όπως τα αυτοκίνητα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν την ομιλία και να αναπτύξουν προφορική επικοινωνία.

Αν όμως οι εκ γενετής κωφοί ενήλικες έχουν ήδη καταφέρει να μιλήσουν και η προφορική γλώσσα είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας, το κοχλιακό εμφύτευμα μπορεί να τους βοηθήσει, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, και να τους ευκολύνει σημαντικά την καθημερινή τους ζωή δίνοντάς τους σημαντική ακουστική αντίληψη και διευκολύνοντας την επικοινωνία τους μέσω της χειλεοανάγνωσης.

 

Τα πολύ μικρά παιδιά, που είναι εκ γενετής κωφά, αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων για κοχλιακή εμφύτευση.  Αν και δεν άκουσαν ποτέ και δεν έχουν ακουστικές μνήμες, η ακοή μέσω του εμφυτεύματος είναι πολλές φορές αρκετή για την ανάπτυξη, αρχικά, των απαραίτητων δεξιοτήτων ακρόασης και κατ’ επέκταση του προφορικού λόγου, με την αναγκαία εκπαίδευση.

 

Τα αποτελέσματα δεν είναι όμοια σε όλους τους ανθρώπους με κοχλιακό εμφύτευμα.  Πολλοί ενήλικες και παιδιά, που έχασαν την ακοή τους αφού είχαν μιλήσει, αναφέρουν ικανοποιητική ή και τέλεια ακοή και μιλάνε στο τηλέφωνο.  Μόνο ένας, σχετικά μικρός, αριθμός εμφυτευμένων αυτής της κατηγορίας απογοητεύεται και παρόλο που μπορεί αν δέχεται σημαντική βοήθεια, η βοήθεια αυτή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Τα μικρά, εκ γενετής κωφά παιδιά, έχουν συνήθως μεγαλύτερο εύρος αποτελεσμάτων.  Μερικά, με μικρή ή καθόλου βοήθεια, αναπτύσσουν σε λίγα χρόνια πολύ καλή ακοή, προφορική γλώσσα και επικοινωνία.  Άλλα όμως παιδιά, μετά από πολλά χρόνια εντατικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας παρουσιάζουν μετριότατα αποτελέσματα και χρειάζονται την βοήθεια της νοηματικής γλώσσας, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, για την καθημερινή τους επικοινωνία.  Ασφαλώς ένας μεγάλος αριθμός παιδιών υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δυο κατηγορίες.  Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι χωρίς το κοχλιακό εμφύτευμα, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών δεν θα ανέπτυσσε ποτέ προφορική επικοινωνία.

 

Χρειάζεται όμως μετά την εμφύτευση τακτική παρακολούθηση για ιατρικούς λόγους καθώς και για τις αναγκαίες ρυθμίσεις και ελέγχους της συσκευής.  Επίσης ο έλεγχος της προόδου της ακουστικής αντίληψης και της εν γένει επικοινωνίας του εμφυτευθέντος έχει μεγάλη σημασία ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι η κοχλιακή εμφύτευση είναι μια χειρουργική επέμβαση που την ευθύνη έχει ο χειρουργός αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται πολύ λιγότερο απ’ αυτόν και πολύ περισσότερο από το ίδιο το παιδί ή ενήλικα με κοχλιακό εμφύτευμα, τους γονείς, το περιβάλλον, το συντονιστή της συσκευής, τον εκπαιδευτικό και το λογοθεραπευτή.

 

Τελικά το κοχλιακό εμφύτευμα μπορεί να είναι για πολλούς ένα μικρό «θαύμα» αλλά για να αποδώσει, όπως όλα τα ανθρώπινα θαύματα, θέλει επιμονή, υπομονή, αγάπη, και συχνά πολύ δουλειά από πολλούς ανθρώπους.

 

 

 

Θωμάς Νικολόπουλος, MD, DM, PhD

Αν. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

#########