Με αφορμή το τυχαίο περιστατικό ολιγόλεπτης και απροειδοποίητης διακοπής ρεύματος στη Σάμο και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στο Γ.Ν.Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1)     Η γεννήτρια του Γ.Ν. Σάμου τέθηκε άμεσα σε λειτουργία, αλλά στη συνέχεια, λόγω απρόβλεπτου τεχνικού προβλήματος διεκόπη για λίγα μόνο λεπτά η λειτουργία της, έως την άμεση παρέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου και την επανεκκίνησή της.

 

 

2)     Κανένα πρόβλημα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών δεν παρουσιάστηκε, πλην του γεγονότος, ότι στην αίθουσα τοκετών βρισκόταν ακόμη επίτοκη γυναίκα, μετά την ολοκλήρωση φυσιολογικού τοκετού, πριν από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

3)     Η ανάδειξη αυτού του τυχαίου, απρόβλεπτου και ελάσσονος σημασίας προβλήματος, σε «μέγα ζήτημα» της επικαιρότητας, από ένα και μοναδικό γιατρό, κατά παρέκκλιση κάθε διοικητικής και επιστημονικής ιεραρχίας (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιστημονικό Συμβούλιο, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ.λ.π.), κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη και αντιδεοντολογική.

 

4)     Απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα τέτοιου είδους δεν αναιρούν ούτε πρέπει να θέτουν σε αμφισβήτηση ή να υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει το Δημόσιο Νοσοκομειακό Σύστημα, ιδιαίτερα στους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Γ.Ν. Σάμου, από το έτος 2010 έως σήμερα, έχουν διεξαχθεί περισσότερο από 600 χειρουργεία καθώς και  272 τοκετοί. Θα ήταν επομένως άστοχο και άδικο να αμφισβητείται ή να μηδενίζεται αυτή η προσφορά, λόγω ενός τυχαίου και απρόβλεπτου γεγονότος, που άλλωστε αντιμετωπίστηκε άμεσα.

#########