«Οι μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα», υποστηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιος Φιλιώτης, τονίζοντας πως, «ο χρόνος έχει τελειώσει και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια λάθους». Θεωρεί αναγκαία αλλά και εφικτή τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας, ενώ, όσον αφορά στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο θέμα του φαρμάκου, τονίζει πως «οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο θα λειτουργήσει αρνητικά για τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και τις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες».

Περισσότερα ….

#########