Ανατιμολόγηση / Ανακοστολόγηση Ιούνιος 2011-06-30

Αριθμός σκευασμάτων: 13149
Διαγραφές: 49
Σκευάσματα Νόμου 3816 : συνολικά 333 διαφορετικά σκευάσματα για 89 εμπορικές ονομασίες
Αριθμός σκευασμάτων ΜΗΣΥΦΑ : 733
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ : 1097
OFF PATENT & GENERICS : 12052
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Q3 και Q4 2011: 10,23%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ : 6500 (περισσότερο από το 50% των σκευασμάτων)
ΕΥΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ: 1%- 60 % PLUS
Το 1% ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 30%

#########