Αποκαλυπτικά τα Αριθμητικά Δεδομένα της Τρικονταετούς Εμπειρίας του Dr. Med. Βασίλη Παυλιδέλη. Οι  ανατροπές, οι κίνδυνοι και το ισχυρό “standard” στις πλαστικές εγχειρήσεις.

Μια νέα τάση φαίνεται να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις πλαστικές εγχειρήσεις.

 

Όπως αναφέρει ο Dr. med Βασίλης Παυλιδέλης, εξειδικευμένος στη Ρινοπλαστική, Ωτοπλαστική και Πλαστική Χειρουργική Προσώπου με βάση την τριακονταετή του εμπειρία και τον μεγάλο αριθμό των περιστατικών που ο ίδιος έχει χειρουργήσει,  όλο και περισσότεροι άνδρες  καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις για να διορθώσουν τη μύτης τους, τα πεταχτά αυτιά ή κάποια άλλη ατέλεια του προσώπου τους.

Τα στατιστικά των δικών του περιστατικών που φτάνουν περίπου τα πεντακόσια το χρόνο βεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Σύμφωνα με αυτά, η αναλογία στο ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονται σε πλαστική εγχείρηση προσώπου ανά φύλο ανέρχεται στο 60% για τις γυναίκες και στο 40% για τους άνδρες. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στο σύνολο του αριθμού των επεμβάσεων το 50% αφορούσε γυναίκες, το 43% άνδρες και το 7% παιδιά. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) αυτών των επεμβάσεων πραγματοποιείται σε άτομα που η ηλικία τους κυμαίνεται  μεταξύ 25- 45 ετών. Μάλιστα υπάρχουν και παιδιά που υποβάλλονται σε τέτοιου είδους χειρουργικές επεμβάσεις, με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το πρόβλημα των πεταχτών αυτιών, απαιτείται έγκαιρη παρέμβαση ακόμη και από την προσχολική ηλικία.

Ρινοπλαστική : Η πιο διαδεδομένη πλαστική επέμβαση

Σε ό, τι αφορά το είδος των επεμβάσεων, φαίνεται ότι η ρινοπλαστική, ταυτόχρονα με την πλαστική του ρινικού διαφράγματος είναι η πιο διαδεδομένη πλαστική εγχείρηση και στα δύο φύλα και έχει σκοπό, όχι μόνο την αισθητική αλλά και τη λειτουργική βελτίωση της μύτης. Στόχος της δηλαδή είναι «Όμορφη μύτη, Ελεύθερη αναπνοή». Ο κ. Παυλιδέλης επισημαίνει ότι η έλλειψη ικανοποίησης από το αποτέλεσμα αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες του εθισμού στις πλαστικές επεμβάσεις.

Αποτυχημένη ρινοπλαστική: Μία πολύ δύσκολη υπόθεση

Γι’ αυτό «οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού, καθώς ο κίνδυνος  αποτυχίας είναι πολύ πιθανός». Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το σύνολο των χειρουργημένων του για διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής ανέρχεται σε ποσοστό 20% ετησίως.  Όπως εξηγεί ο κ. Παυλιδέλης «η διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πάντα δυσκολότερη από τη ρινοπλαστική που γίνεται για πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η κακή διαρρύθμιση και αρχιτεκτονική ενός ήδη χτισμένου σπιτιού, ενώ είναι πολύ ευκολότερο να χτιστεί από τα θεμέλια, ένα καινούργιο σπίτι, ωραίο και λειτουργικά σωστό».

Ο σπουδαιότερος παράγοντας επιτυχίας

«Εάν κρίνουμε από το ποσοστό των διορθωτικών επεμβάσεων», τονίζει ο κ. Παυλιδέλης, «ο σπουδαιότερος παράγοντας τελικά για την επιτυχία ή αποτυχία της επέμβασης είναι η επιλογή τού κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου στη συγκεκριμένη εγχείρηση πλαστικού χειρουργού. Πέρα από καλή γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό του αυτός θα πρέπει να διαθέτει για τον σκοπό αυτό καλή τεχνική, τέχνη και δεξιοτεχνία στα δάκτυλα για τους δύσκολους και λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται. Μόνο σ’ αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση μπορεί να θεωρείται ότι είναι εύκολη, ασφαλής και απόλυτα επιτυχής. Χωρίς αμφιβολία, απώτερος στόχος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής είναι η καλύτερη δυνατή βελτίωση της εμφάνισης, με την ταυτόχρονη όμως διασφάλιση δύο πολύ σημαντικών προϋποθέσεων: της ασφάλειας αλλά και της αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια “του τερπνού μετά του ωφελίμου”.

 

 

 

Dr. med. Βασίλης  Παυλιδέλης

Χειρουργός – Ωτορινολαρυγγολόγος

Εξειδικευμένος στη Ρινοπλαστική, Ωτοπλαστική & Πλαστική  Χειρουργική Προσώπου στη  Δυτ.  Γερμανία

Συνεργάτης της Ευρωκλινικής Αθηνών

http://pavlidelis.gr/

#########