Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS επιλέγει όχι να γιορτάσει αλλά να μοιραστεί τους προβληματισμούς της σε μια έντονη περίοδο που χαρακτηρίζεται από δύσκολες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και γενικότερο αίσθημα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα στην Ελλάδα.

Αυτή η συγκυρία πλήττει όλους, λιγότερο ή περισσότερο δίχως διακρίσεις και διαχωρισμούς.. ειδικά οι πληθυσμοί που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν ένα ακόμα δυσκολότερο αύριο..

 

 

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο φθάνουν στην Ελλάδα, μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς την Ευρώπη. Πολλοί απ’ αυτούς έχουν εγκαταλείψει ασταθείς ή εμπόλεμες χώρες, όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ή προσπαθούν να γλιτώσουν από διώξεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την απόλυτη φτώχια. Οι περισσότεροι έχουν πραγματοποιήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες δικτύων διακινητών.

 

Από τη στιγμή που φτάνουν στην Ελλάδα συλλαμβάνονται και κρατούνται σε εγκαταστάσεις, όπου συχνά παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός. Οι συνθήκες υγιεινής είναι συνήθως πολύ άσχημες και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι ανεπαρκής. Ευαίσθητες ομάδες, μεταξύ των οποίων ασυνόδευτοι ανήλικοι και έγκυες γυναίκες, κρατούνται, όπως και οι άλλοι νεοεισερχόμενοι, σε πολύ άσχημες συνθήκες. Οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο δε λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τη νομική τους κατάσταση και το καθεστώς κράτησής τους ενώ παράλληλα σημειώνεται πλήρης απουσία διερμηνέων.

 

Ο γραφειοκρατικός δαίδαλος, η περιφρόνηση, καθώς και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χορήγησης ασύλου στην Ευρώπη είναι τα επιπρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δε γνωρίζουν ελληνικά, δεν ενημερώνονται σωστά για τα δικαιώματά τους, βιώνουν έντονα τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.

 

Η PRAKSIS καθημερινά προσπαθεί με τις δράσεις της να καλύψει όσο περισσότερες βασικές ανάγκες των αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και προτείνει:

Επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδίου για τα κέντρα πρώτης υποδοχής,

Βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα κέντρα κράτησης,

Ελεύθερη πρόσβαση όλων των ανθρώπων που διαβιούν στη χώρα μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,

Επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρμογή του νέου νόμου,

Αύξηση των δομών φιλοξενίας ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ενηλίκων και ασυνόδευτων ανηλίκων,

Ενεργοποίηση σχεδίου για την στήριξη ατόμων που με αναγνωρισμένο καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Κα Μουδάτσου Μαρία, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων PRAKSIS στα τηλ.: 210 520 5200 – 6982212158

Υλοποίηση – Συμμετοχή – Υποστήριξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων για τους Αιτούντες  Άσυλο / Πρόσφυγες από τη ΜΚΟ PRAKSIS κατά την περίοδο από Ιανουάριο έως και Μάιο 2011.

Η PRAKSIS, παρέχει καθημερινά υπηρεσίες: δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, εργασιακή προώθηση, στέγαση (μέσα από ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα). Πιο συγκεκριμένα:

 

-Πρόγραμμα «Πολυϊατρείο Αθήνας & Θεσσαλονίκης»

Στα Πολυϊατρεία της Praksis, εξυπηρετήθηκαν 1.054 αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες με αιτήματα που αφορούσαν ιατροφαρμακευτικές ή / και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

-Πρόγραμμα «Νομική Συμβουλευτική Αθήνας – Θεσσαλονίκης»

Το πρόγραμμα αφορά παροχή νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης όπως ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες αιτήματος και λήψης ασύλου στην Ελλάδα καθώς ,ενημέρωση για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο / προσφύγων κατά την  διαμονή τους στην Ελλάδα, δυνατότητες πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κλπ. 279 ωφελούμενοι δέχθηκαν υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής.

 

-Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ ΣΤ»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη συντονισμένη διαχείριση –υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των νεοεισερχόμενων αιτούντων άσυλο μέσω της παροχής οργανωμένης στέγασης στις περιοχές της Αττικής με 11 διαμερίσματα, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσσαλονίκης με 2 διαμερίσματα και στο Νομό της Λέσβου με 1 διαμέρισμα. Κατά τους μήνες Ιανουάριο-Μάιο 2011, έχουν φιλοξενηθεί 71 άτομα (μονογονεικές/ πολυμελείς οικογένειες, άτομα με κάποιο ειδικό πρόβλημα υγείας κ.α.), τα οποία προέρχονται από 19 διαφορετικές χώρες. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Αφγανιστάν και από τη Σομαλία (συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες χρηματοδοτεί τη λειτουργία ενός  (1) διαμερίσματος στην Αθήνα, στο οποίο κατά την  περίοδο αναφοράς, φιλοξενούνται 2 οικογένειες: μία 5μελής από το Αφγανιστάν και μία 4μελής από την Αλγερία καθώς και ένας νεαρός από την Παλαιστίνη, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται σε ποικίλα κοινωνικά θέματα, 37 περιστατικά εκ των οποίων οι 25 είναι άνδρες και οι 12 γυναίκες.

 

– Πρόγραμμα «Praksis Ένταξης» (για την εργασιακή προώθηση των πληθυσμών)

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις περιφέρειες της Αττικής και Θεσσαλονίκης με απώτερο στόχο την εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση/ ένταξη των αιτούντων άσυλο στην ανοικτή αγορά εργασίας. Κατά την περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν 160 συναντήσεις πρώτης καταγραφής ανέργων αιτούντων άσυλο/ προσφύγων, καθώς και ενέργειες προώθησης στην αγορά εργασίας (συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 

– Πρόγραμμα «Mobile Support»

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία 2 ιατρικών κινητών μονάδων, πλήρως εξοπλισμένων ώστε να μπορούν άμεσα να επεμβαίνουν σε καταστάσεις επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης όπως αυτή της προσέλευσης προσώπων υπηκόων τρίτων χωρών που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι κινητές μονάδες  παρεμβαίνουν αντίστοιχα στις περιοχές  των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου (Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη), καθώς και στη Θεσσαλονίκη/ Προμαχώνας. Η παρέμβαση αφορά στην ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, έγκυες γυναίκες, ΑΜΕΑ, θύματα εμπορίας ανθρώπων και θύματα βίαιων συγκρούσεων (συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων/ Επείγοντα Μέτρα και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

#########