Η φαρμακευτική εταιρεία sanofi – aventis ανακοινώνει τη διάθεση στην Ελληνική αγορά ενός νέου σκευάσματος που συνδυάζει 2 καταξιωμένες αντιαιμοπεταλιακές ουσίες, την Κλοπιδογρέλη 75mg και το Ακετυλοσαλικυλικό Οξύ (ΑΣ0) 100mg.

Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είναι η αγωγή αναφοράς για την αντιμετώπιση ασθενών με Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα, δηλαδή με ασταθή στηθάγχη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου ανεξάρτητα από την κλινική μορφή του (με ή χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα) ή από τον τρόπο θεραπευτικής του αντιμετώπισης (με συντηρητική ή με επεμβατική αντιμετώπιση, με ή χωρίς την τοποθέτηση stents).

 

 

Η συνδυασμένη αυτή αγωγή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση εμφραγματιών, όπως τεκμηριώνεται από το σύνολο των διεθνών Κατευθυντηρίων Οδηγιών. Ασθενείς με Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα λαμβάνουν Κλοπιδογρέλη και ΑΣΟ ήδη από τη στιγμή διάγνωσης του εμφράγματος και συνεχίζουν τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για τουλάχιστον ένα χρόνο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία τους έναντι ενός νέου εμφράγματος ή άλλων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς γνωρίζουν ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν ένα νέο επεισόδιο, 1 στους 7 ασθενείς θα διακόψει τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ένα μόλις μήνα από το οξύ επεισόδιο, οδηγώντας έτσι σε σημαντική αύξηση της θνησιμότητας στο 1ο χρόνο μετά το έμφραγμα μυοκαρδίου.

 

Με την κυκλοφορία του εν λόγω σταθερού συνδυασμού  αναμένεται να βελτιωθεί η μακροχρόνια συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή που λαμβάνουν διασφαλίζοντας εμμέσως μεγαλύτερο όφελος και  προστασία από την θεραπεία . Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου, που είναι συχνά αναγκασμένοι να ακολουθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα θεραπευτικές αγωγές με χορήγηση πολλών φαρμάκων.

 

Σχετικά με τη sanofi

Η Sanofi, ένας διαφοροποιημένος ηγέτης στον τομέα της υγείας παγκοσμίως, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει θεραπευτικές λύσεις εστιασμένες στις ανάγκες των ασθενών. Η Sanofi διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα στον τομέα της φροντίδας υγείας, με επτά πλατφόρμες ανάπτυξης: τις ολοκληρωμένες λύσεις για το διαβήτη, τα εμβόλια για ανθρώπινη χρήση, τα καινοτόμα φάρμακα, τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας, τις σπάνιες νόσους, τις αναδυόμενες αγορές και τον κτηνιατρικό τομέα. Η Sanofi είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και της Νέας Υόρκης.

#########