Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. A. Λοβέρδου, οι οποίες αφορούσαν το ωράριο εργασίας των αναισθησιολόγων, η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) θα ήθελε να επισημάνει την ύπαρξη δύο σημαντικών ανακριβειών που αφορούν στην άδεια από την εργασία και το ρεπό.

 

 

Για το πρώτο θέμα τονίζουμε με έμφαση ότι η ειδική άδεια αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στο χειρουργείο και στις ΜΕΘ.  Δεν αφορά τους γιατρούς αναισθησιολόγους, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε, καθώς οι αναισθησιολόγοι δουλεύουν καθημερινά στο χειρουργείο και πέραν του 5ώρου, που προβλέπει η ισχύουσα υπουργική απόφαση. Για το δεύτερο θέμα, τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της ΕΑΕ σε 75 δημόσια νοσοκομεία που μέχρι σήμερα απάντησαν, δείχνει ότι διενεργούνται ετησίως 260.755 χειρουργικές επεμβάσεις με γενική ή περιοχική αναισθησία από 583 ειδικευμένους αναισθησιολόγους, ενώ είναι κενές 169 οργανικές θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων και 35 ειδικευομένων.

Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι 85 από τις θέσεις ειδικευμένων και οι 30 ειδικευομένων ανήκουν στα 21 μεγάλα νοσοκομεία στα οποία εκτελείται περίπου το 60% (154.358) αυτών των επεμβάσεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι γιατροί αυτοί να εργάζονται πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους και περισσότερες ώρες από την πλειοψηφία των ειδικευμένων γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνει την παροχή αναισθησιολογικής κάλυψης σε μη χειρουργικούς ασθενείς που υφίστανται επεμβατικές διεργασίες εκτός χειρουργείου (γαστρεντερολογικά,  αιμοδυναμικά ιατρεία κλπ).

Εκτός άλλων, η πίεση «παραγωγής» έχει αντίκτυπο στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

Τέλος, άνω του 50% των αναισθησιολόγων δουλεύει περισσότερες από 12 ώρες συνεχώς στο χειρουργείο κατά την διάρκεια της εφημερίας και άνω του 60% έχει συνεχή 24ωρη παρουσία και εργασία στο νοσοκομείο, όταν τόσο από τις προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης Αναισθησίας της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, όσο και από τη διεθνή πρακτική προβλέπεται, ότι εάν ένας αναισθησιολόγος εργασθεί πάνω από 12 ώρες συνεχώς στο χειρουργείο, θα πρέπει να πάρει 1 ημέρα ανάπαυσης (dayoff), όπως ισχύει αντίστοιχα για τους πιλότους.

Στην Ελλάδα όμως, μόνο στο 55% των νοσοκομείων, ο αναισθησιολόγος παίρνει day-off, και αυτή πάλι, για 24ωρη συνεχή εργασία, αντί για 12ωρη. Όπως επισημαίνει η κα Ε. Μαυρομμάτη, Πρόεδρος της ΕΑΕ «Η δουλειά του αναισθησιολόγου είναι σήμερα πολύ δύσκολη και απαιτητική και επεκτείνεται και σε χώρους εκτός χειρουργικής αίθουσας, όπως το ΤΕΠ, Αίθουσα Αυξημένης Μεταναισθητικής Φροντίδας, Ιατρείο Πόνου κλπ ».

 

Παρά αυτές τις ελλείψεις και τις εργασιακές αντιξοότητες, οι γνώσεις και το επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων Αναισθησιολόγων είναι υψηλό, όμως, τα στοιχεία της καθημερινής τους πραγματικότητας είναι αμείλικτα. Επιπροσθέτως, η έλλειψη οργανωμένης και στελεχωμένης Αίθουσας Ανάνηψης στο 40% περίπου των νοσοκομείων, σημαίνει ότι είναι ελλιπής η άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση χειρουργικών ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από σοβαρές επεμβάσεις.

 

Όπως τονίζουν η πρόεδρος της ΕΑΕ  κ. Ελένη Μαυρομμάτη και η πρόεδρος της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος κ. Ελένη Κατσίκα, παρά τις ελλείψεις και τις εργασιακές αντιξοότητες, οι γνώσεις και το επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων Αναισθησιολόγων είναι υψηλό και η διάθεση προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο μεγάλη. Οι δύο Πρόεδροι θέλουν να διαβεβαιώσουν τους Έλληνες ασθενείς ότι όταν υποβάλλονται σε αναισθησία στα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς κυρίως λόγω της αφοσίωσης και εγρήγορσης των Ελλήνων Αναισθησιολόγων, αλλά και της επάρκειας του αναισθησιολογικού εξοπλισμού.

#########