Αρχική Ειδήσεις - Νέα Κατάθεση του σχεδίου νόμου για τις μεταμοσχεύσεις

Κατάθεση του σχεδίου νόμου για τις μεταμοσχεύσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) εξέτασαν  τη κατάσταση μετά την κατάθεση  του  σχεδίου νόμου  για τις μεταμοσχεύσεις στη Βουλή.

 

 

Ο Ε.Ο.Μ., ο κατά νόμο  σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα μεταμοσχεύσεων,   ουδέποτε εκλήθη να συμμετάσχει στη σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού. Με το παρόν  κοινοποιεί ευρύτερα τις θέσεις του,   μετά την έγκαιρη γνωστοποίηση τους  στον Υγείας.

 

Συγκεκριμένα, τρία σημεία του Νομοσχεδίου μας βρίσκουν αντίθετους:

 

1. Η του κύκλου των δοτών προκειμένου για ζώσες μεταμοσχεύσεις προβλέπεται στο άρθρο 8, ενέχει τον ορατό κίνδυνο της εμπορευματοποίησης των. Είμαστε αντίθετοι με την επέκταση της δωρεάς σε άτομα με συναισθηματικό δεσμό, διότι θεωρούμε ότι είναι αδύνατον με οποιοδήποτε τρόπο να κριθεί με αξιοπιστία η του.

 

2. Η εικαζόμενη συναίνεση που προβλέπει το άρθρο 9, ακόμα και σε χώρες που είναι νομοθετημένη, όπως στην Ισπανία, στην πράξη δεν και δεν αφαιρούνται ποτέ όργανα χωρίς την γνώμη των συγγενών. Με δεδομένες τις που έχουν ήδη εκφρασθεί από τη κοινωνία, θα επηρεαστεί αρνητικά η δωρεά οργάνων.

 

3. Η δημιουργία Οργανισμών Αφαίρεσης Οργάνων   δεν έχει καμία θέση. Η των διεθνώς γίνεται από τις ομάδες  των Μεταμοσχευτικών Κέντρων και σε καμία περίπτωση από τρίτους, οι οποίοι    μάλιστα εργάζονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

 

Επισημαίνουμε  ότι η αύξηση των μεταμοσχεύσεων, που αποτελεί το κύριο μέλημα του Ε.Ο.Μ., μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση του Οργανισμού και των δομών που στηρίζουν τη μεταμόσχευση στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Μ. :

 

Ι. Γ. Βλαχογιάννης

 

 

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. :

Ν. Χατζηνικολάου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Π. Αλιβιζάτος

Ι.

Μ. Σταθόπουλος

Φ. Κλούβα-Μολυβδά

Γ. Λεοντόπουλος

Α. Ινιωτάκη

Η. Μπροκαλάκη

Ν. Μαγκίνα