Νέα δεδομένα από μια ανεξάρτητη προοπτική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο 19ο Ευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο (EPA 2011) ,δείχνουν ότι η θεραπεία με Risperdal® Consta® (μακράς διάρκειας δράσης ενέσιμη ρισπεριδόνη (RLAI)) συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια σε σύγκριση με θεραπεία με άλλα αντιψυχωσικά σε διάστημα 12 μηνών.

 

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν ως μέρος της Γαλλικής Κοορτής για τη Γενική Μελέτη της Σχιζοφρένειας (Cohort for the General Study of Schizophrenia), η οποία αποσκοπούσε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των μακράς διάρκειας δράσης ενέσιμων αντιψυχωσικών, σε σχέση με άλλα αντιψυχωσικά, αναφορικά με τον κίνδυνο νοσηλείας σε συνθήκες φυσιολογικού περιβάλλοντος.

Η σχιζοφρένεια είναι μια σχετικά συχνή νόσος και ο επιπολασμός της είναι παρόμοιος σε όλο τον κόσμο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης σχιζοφρένειας κατά τη διάρκεια του βίου ενός ατόμου εκτιμάται ότι είναι 1%, ενώ φαίνεται ότι άνδρες και γυναίκες ηλικίας έως 60 ετών κινδυνεύουν εξίσου.[i] Η σχιζοφρένεια είναι μια δυσβάσταχτη ψυχική νόσος τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένεια και τους φίλους του, επειδή εξασθενεί σοβαρά την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται καθαρά, να συναναστρέφεται με άλλους και να συμπεριφέρεται κατάλληλα στο πλαίσιο της κοινωνίας.

Μολονότι δεν υπάρχει ίαση, πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια ανταποκρίνονται καλά στα αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της θεραπείας της σχιζοφρένειας.

 

Ωστόσο, περαιτέρω υποτροπές μπορούν να έχουν τρομερές επιπτώσεις στις ζωές των ασθενών που πάσχουν από σχιζοφρένεια και των οικογενειών τους. Η συχνότητα των υποτροπών και της νοσηλείας μπορεί να αυξήσει της απομόνωση του ατόμου και να καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την εύρεση και τη διατήρηση θέσης εργασίας.[ii],[iii],[iv],[v],[vi] Η πρόληψη μελλοντικών υποτροπών αποτελεί κρίσιμο στόχο της θεραπείας και οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή θεραπεία είναι πιθανότερο να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.[vii],[viii]

Από την άποψη της δημόσιας υγείας, η εκτιμώμενη συνολική επιβάρυνση του κόστους της σχιζοφρένειας είναι επίσης σημαντική. Μόνο όσον αφορά τα άμεσα έξοδα (π.χ. παθολόγος και συνεδρίες με ειδικούς, εισαγωγές στο νοσοκομείο και φαρμακευτικές αγωγές), το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της σχιζοφρένειας στην Ευρώπη είναι περίπου 33 δισεκατομμύρια ευρώ.[ix],[x]

Αποτελέσματα από 1.859 ασθενείς με σχιζοφρένεια οι οποίοι παρακολουθούνταν για διάστημα 12 μηνών ως μέρος της CGS, έδειξαν ότι το Risperdal® Consta® μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 34% σε σύγκριση με οποιεσδήποτε άλλες αντιψυχωσικές θεραπευτικές αγωγές (προσαρμοσμένο σχετικό ποσοστό (AAR), 0,66). Επιπλέον, το Risperdal® Consta® μείωσε τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 47% σε σύγκριση με άλλα μακράς διάρκειας δράσης αντιψυχωσικά πρώτης γενιάς (AAR 0,53).

«Τα αποτελέσματα μας δείχνουν σημαντικά επιπρόσθετα δεδομένα για να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο που μπορούν να παίξουν θεραπείες όπως το Risperdal® Consta® στη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης της σχιζοφρένειας», δήλωσε ο Καθηγητής Lucien Abenhaim, του Ομίλου LA-SER και του Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.* «Τα αποτελέσματα της κοορτής για τη γενική μελέτη των αποτελεσμάτων της σχιζοφρένειας συμπληρώνουν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τυφλές κλινικές δοκιμές, και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ακριβέστερης εικόνας των θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε συνθήκες φυσιολογικού περιβάλλοντος».

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τη φαρμακευτική αγωγή έχουν έως πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να υποτροπιάσουν από ό,τι οι ασθενείς που συμμορφώνονται, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες υποτροπιασμού και νοσηλείας,[xi],[xii],[xiii] γεγονός το οποίο με τη σειρά του αυξάνει το συνολικό κόστος της περίθαλψης. Η συχνή υποτροπή και νοσηλεία μπορούν να αυξήσουν την απομόνωση ενός ατόμου και να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την εύρεση και τη διατήρηση θέσης εργασίας.[xiv],[xv],[xvi],[xvii],[xviii]

«Οι τακτικές περίοδοι νοσηλείας μετά από οξύ επεισόδιο είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, τις οικογένειες και τους φίλους τους», δήλωσε ο Δρ Lupe Martinez, Διευθυντής Ιατρικών Θεμάτων της Janssen EMEA.** «Όχι μόνο επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες, αλλά μπορεί επίσης να βλάψει τις σχέσεις με φίλους και καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον που έχει σχιζοφρένεια να είναι αυτάρκης και να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. Τα δεδομένα αυτά στηρίζουν το σημαντικό ρόλο της αντιψυχωσικής φαρμακευτικής αγωγής για τη διατήρηση των συμπτωμάτων ενός ατόμου υπό έλεγχο και την επίτευξη σταθερότητας στη ζωή του».

Το Risperdal® Consta® ήταν το πρώτο μακράς διάρκειας δράσης ενέσιμο αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς. το οποίο έλαβε άδεια για τη θεραπεία συντήρησης της σχιζοφρένειας σε ασθενείς, η κατάσταση των οποίων έχει επί του παρόντος σταθεροποιηθεί με από του στόματος χορηγούμενα αντιψυχωσικά. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και επανάληψης της νοσηλείας[xix] και συνδέεται με μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας ανά ασθενή σε σύγκριση με άλλα αντιψυχωσικά.[xx] Η μείωση του ποσοστού νοσηλείας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια αποτελεί βασική προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας, δεδομένης της σημαντικής επιβάρυνσης της νόσου στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, στους ασθενείς, στις οικογένειες και τους φίλους τους.

Σχετικά με το Risperdal® Consta® (μακράς διάρκειας δράσης ενέσιμη ρισπεριδόνη (RLAI))

Το Risperdal® Consta® συνδυάζει το ευνοϊκό προφίλ αποτελεσματικότητας και ανοχής ενός άτυπου αντιψυχωσικού με τα οφέλη μιας φόρμουλας μακράς διάρκειας δράσης. Η μακράς διάρκειας δράσης ρισπεριδόνης (RLAI) χρειάζεται να χορηγείται κάθε δύο εβδομάδες, και επομένως οι ασθενείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν κάθε μέρα για το αν θα θυμηθούν να πάρουν τα φάρμακά τους, βελτιώνοντας έτσι τη συμμόρφωση με τη θεραπεία και μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής12,13. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Risperdal® Consta® διατίθενται στην ιστοσελίδα: www.janssen-cilag.gr

Σχετικά με τη σχιζοφρένεια

Η σχιζοφρένια είναι μια χρόνια, σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή που προκαλεί αναπηρία, η οποία επηρεάζει σε σοβαρό βαθμό την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται καθαρά, να συναναστρέφεται με άλλους και να λειτουργεί παραγωγικά στο πλαίσιο της κοινωνίας.  Οι συνέπειες της διαταραχής περιλαμβάνουν δυσκολίες στις διαδικασίες σκέψεις που οδηγούν σε παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, διαταραχή σκέψης και ασυνήθιστο λόγο ή συμπεριφορά.

 

Σχετικά με τη Janssen EMEA

Η Janssen EMEA είναι μία από τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και την επίλυση των σημαντικότερων ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένων της ογκολογίας (π.χ. πολλαπλό μυέλωμα και καρκίνος του προστάτη) της ανοσολογίας (π.χ. ψωρίαση), της νευροεπιστήμης (π.χ. σχιζοφρένια, άνοια και πόνος), των λοιμωδών νοσημάτων (π.χ. HIV/AIDS, ηπατίτιδα C και φυματίωση), καρδιαγγειακών παθήσεων και μεταβολικών νοσημάτων (π.χ. διαβήτης). Ωθούμενοι από τη δέσμευση στους ασθενείς μας, αναπτύσσουμε βιώσιμες, ολοκληρωμένες λύσεις φροντίδας της υγείας, εργαζόμενοι στο πλευρό φορέων του τομέα της υγείας στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.janssenemea.com

 


[i] Lehman A et al. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry. 2004;161(2 Suppl):1-56

[ii] Thornicroft G, Brohan E, Rose D, et al for the INDIGO Study Group. Lancet .2009;373(9661):408-15.

[iii] Marwaha S, Johnson S, Bebbington P, et al. Br J Psychiatry. 2007;191:30-7.

[iv] Marwaha S, Johnson S. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39(5):337-49.

[v] Nithsdale V, Davies J, Croucher P. J Occup Rehabil. 2008;18(2):175-82.

[vi] Rosenheck R, Leslie D, Keefe R, et al; CATIE Study Investigators Group. Am J Psychiatry. 2006;163(3):411-417.

[vii] Masand PS, Roca M, Turner MS et al. Partial adherence to antipsychotic medication impacts course of illness in patients with schizophrenia: a review. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2009;11(4):147-54.

[viii] Peuskens J, Olivares JM, Pecenak J et al. Treatment retention with risperidone long-acting injection: 24-month results from the Electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry (e-STAR) in six countries. Curr Med Res Opin 2010; 26:501–509

[ix] Knapp M, Chisholm D, Leese M, Amaddeo F, Tansella M, et al. (2002) Comparing patterns and costs of schizophrenia care in five European countries: the EPSILON study. European Psychiatric Services: Inputs Linked to Outcome Domains and Needs. Acta Psychiatr Scand 105, 42-54

[x] Andlin-Sobocki P, Rossler W (2005) Cost of psychotic disorders in Europe. Eur J Neurol 12, Suppl 1: 74-77

[xi] Kane, J. M. CNS Spectrums. 2007: 12 (10 Suppl 17), 21-26.

[xii] Gaebel W et al. Relapse prevention in schizophrenia and schizoaffective disorder with risperidone long acting injectable versus quetiapine: Results of a longterm, openlabel, randomized clinical trial. Neuropsychopharmacology 2010 Nov;35(12):2367-77. Epub 2010 Aug 4.

[xiii] Olivares et al. Eur Psychiatry. 2009, ; 24(5): 287-296

[xiv] Thornicroft G, Brohan E, Rose D, et al for the INDIGO Study Group. Lancet .2009;373(9661):408-15.

[xv] Marwaha S, Johnson S, Bebbington P, et al. Br J Psychiatry. 2007;191:30-7.

[xvi] Marwaha S, Johnson S. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39(5):337-49.

[xvii] Nithsdale V, Davies J, Croucher P. J Occup Rehabil. 2008;18(2):175-82.

[xviii] Rosenheck R, Leslie D, Keefe R, et al; CATIE Study Investigators Group. Am J Psychiatry. 2006;163(3):411-417.

[xix] Leal et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13:811-816.

[xx] Spill B et al. Int J Psychiatr Clin Pract 2009; Early Online 1-10.

#########