Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές συγκροτούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού τόσο στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε την δεκαετία του 1980 είχε ως αποτέλεσμα την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών και την ανάπτυξη δομών κοινωνικής ψυχιατρικής και κοινωνικής επανένταξης.

 

Σήμερα, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται τόσο από τους φορείς ψυχικής υγείας όσο και από τους ίδιους τους ψυχικά ασθενείς, μέσα από τις δομές αυτοοργάνωσης τους, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στα θέματα που τους αφορούν. Κοινός στόχος είναι η διαρκής κατοχύρωση και η περαιτέρω  ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών, στο πεδίο της κοινωνικό – θεραπευτικής αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου, της ανάρρωσης, κυρίως όμως σε αυτό της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, της  επαγγελματικής επανένταξης και της συνηγορίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 1984, δημιουργήθηκε το Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές “Η Αναγέννηση” από άτομα με ψυχικές διαταραχές, λήπτες  υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ήταν το πρώτο σωματείο ατόμων με ψυχικές διαταραχές που συμμετείχαν στα πιλοτικά προγράμματα επαγγελματικής προεργασίας. Το 1994 το Σωματείο διευρύνθηκε με την συμμετοχή εργαζομένων, φίλων και εθελοντών, καθώς και θεραπευτών. Από το 1998, με την υποστήριξη της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης (ΕΜΑΕΕ) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), το Σωματείο δραστηριοποιείται σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οργανώνει δίκτυο Συλλόγων ατόμων με ψυχικές διαταραχές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον, σήμερα, με τη μακρά σταθερή λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με κοινωνικούς εταίρους και έχει αυξήσει τα μέλη του σε 400.

 

Το 2008 το Σωματείο έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με εκλεγμένο εκπρόσωπό του και συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας. Από το 2009 ξεκίνησαν πρωτοβουλίες του σε πανελλαδικό επίπεδο που οδήγησαν στην δημιουργία Δικτύου Συλλόγων Συλλόγων ατόμων με ψυχικές διαταραχές με την επωνυμία “Δύναμη Ψυχής”. Στο Δίκτυο συμμετέχουν, εκτός της Αναγέννησης, οι Σύλλογοι “Αλκυονίδες” από την Αθήνα, “Όραμα” από την Κέρκυρα και “Υπέρβαση” από το Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος για το άμεσο μέλλον, είναι η μετεξέλιξη του Δικτύου σε Ομοσπονδία και η ένταξη της τελευταίας στην ΕΣΑμεΑ.

#########