Από τις 4 Απριλίου 2011 που ορίστηκαν επισήμως οι υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες ελέγχουν τους σχετικούς λογαριασμούς μέχρι σήμερα, έχουν ενταλματοποιηθεί 95 από τα 100 εκατ. € και έχουν ήδη κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων 57 εκατ. €. Ειδικά για την Αττική, έχουν ενταλματοποιηθεί 22,8 εκατ. € και  έχουν κατατεθεί στους δικαιούχους 13,5 εκατ. €.

Τα υπόλοιπα χρήματα για την πληρωμή των φαρμακοποιών όλης της χώρας βρίσκονται στις υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την τελική έγκριση.

 

Υπογραμμίζεται ότι η όλη διαδικασία στην Αττική ξεκίνησε μετά τη λήξη των σχετικών κινητοποιήσεων, καθώς το προσωπικό μας ήταν επιφορτισμένο με την εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου ασφαλισμένων οι οποίοι προσέρχονταν μαζικά στις υπηρεσίες για να υποβάλουν τις δαπάνες φαρμάκων λόγω της ως άνω κινητοποίησης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η διαδικασία αυτή του ελέγχου εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον ΟΠΑΔ, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πορεία των πληρωμών και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τονίζουμε δε προς πάσα κατεύθυνση, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συναινέσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα κατάλυσης του κράτους και πληρωμής δημοσίου χρήματος χωρίς έλεγχο.

Για την πληρωμή των υποχρεώσεων του 2010 θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους δικαιούχους.

Τέλος, δεδομένου ότι χάρις στην πρόσφατη θεσμική ρύθμιση για τον τρόπο πληρωμής των φαρμακοποιών η όλη διαδικασία επιταχύνθηκε γεωμετρικά, έχουμε ήδη δρομολογήσει αντίστοιχη ρύθμιση για όλους τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, εργαστήρια, κλινικές, κ.λπ).

#########