Φέτος, κατά την Απογραφή Πληθυσμού– Κατοικιών, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ήλθε σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία διενεργεί την Απογραφή, και μέσω του ενημερωτικού εντύπου του Ε.Ο.Μ., που θα διανέμεται σε κάθε νοικοκυριό, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, αφού ενημερωθούν, να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, Δωρητές Οργάνων.

 

 

Η παραπάνω συνεργασία, Ε.Ο.Μ. και ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  προκύπτει από το νόμο περί «Μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και οργάνων» (ν. 2737/1999), ενώ ενισχύεται και από την στήριξη της ΕΛ.ΣΤΑΤ σε αυτή την υψίστης ανθρωπιστικής αξίας πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, ο νόμος 2737/1999 αναφέρει ότι «σε κάθε γενική απογραφή πληθυσμού, κάθε ενήλικος απογραφόμενος ατομικά καλείται να δηλώσει εγγράφως σε ειδικό έντυπο διαβιβαζόμενο στον ΕΟΜ, αν συναινεί στην αφαίρεση ιστών και οργάνων του σώματός του για μεταμόσχευση μετά θάνατον».

 

Η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε η ενέργεια αυτή μέσω της Απογραφής Πληθυσμού, ήταν κατά την απογραφή πληθυσμού του 2001, συμβάλλοντας  σημαντικά στην προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων στο ευρύτερο κοινό. Φέτος, δέκα χρόνια μετά, οι πολίτες που δεν έχουν δηλώσει Δωρητές Οργάνων, καλούνται και πάλι, αφού ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να πάρουν θέση σε ένα κρίσιμο ζήτημα  ζωής, αυτό της διαθεσιμότητας οργάνων προς μεταμόσχευση.

 

Το έντυπο του Ε.Ο.Μ., που θα διανέμουν οι απογραφείς της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ περιλαμβάνει και τη φόρμα δήλωσης Δωρητή Οργάνων. Ο ενδιαφερόμενος την συμπληρώνει και την αποστέλλει ο ίδιος στον Ε.Ο.Μ., μέσω ΕΛΤΑ, δωρεάν, χωρίς γραμματόσημο. Οι πολίτες μετά την αποστολή της δήλωσής τους θα λάβουν ταχυδρομικά από τον Ε.Ο.Μ. τη σχετική Κάρτα Δωρητή Οργάνων. Με τη δήλωση αυτή αποτυπώνεται η θετική διάθεση των πολιτών και η υποστήριξή τους στο θεσμό της Δωρεάς Οργάνων, ενώ όσοι θα δηλώσουν Δωρητές Οργάνων, είναι καλό να το  έχουν συζητήσει πρώτα με την οικογένειά τους.

 

Ο Ε.Ο.Μ. αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια τη διοίκηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και τους συνεργάτες της απογραφής σε όλη την επικράτεια, που με διάθεση συνεργασίας, προωθούν σημαντικά την επιτυχία της ενέργειας και υποστηρίζουν τη διάδοση  αυτού του θεσμού αλληλεγγύης στη χώρα μας.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ευελπιστεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Έλληνας πολίτης θα στηρίξει ελευθέρα και υπεύθυνα την Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων μετά θάνατον, για να γίνεται «η επαύριον της ζωής και πάλι ζωή», προς όφελος ασθενών συνανθρώπων μας, που έχουν ή θα έχουν ανάγκη τη μεταμόσχευση για να συνεχίσουν να ζουν.

 

«Ας μετρήσουμε λοιπόν φέτος και πόσο Άνθρωποι είμαστε!»

«Περισσότεροι Άνθρωποι – Περισσότερο Άνθρωποι»

#########