Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού είναι Σωματείο που ιδρύθηκε το 2000 από τον καθηγητή της Ιατρικής Χρήστο Μαρκόπουλο, με τη συμμετοχή των περισσοτέρων Χειρουργικών Μονάδων Μαστού της Ελλάδας. Αποτελεί ισότιμο μέλος του Breast International Group (BIG) και έχει ως σκοπούς

:

 

  • Tην προαγωγή της έρευνας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού και ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού.
  • Tην ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του Σωματείου.
  • Tην ενημέρωση των νέων χειρουργών στο γνωστικό αντικείμενο του Σωματείου
  • Tη θέσπιση κανόνων που αφορούν τον τρόπο εκπαίδευσης.
  • Tην επικοινωνία με τα αντίστοιχα επιστημονικά σωματεία των υπολοίπων ειδικοτήτων της Ιατρικής, που ασχολούνται με τον Μαστό (ακτινολόγοι, κυτταρολόγοι, παθολογοανατόμοι, παθολόγοι – ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές κλπ.), με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της ποιότητας της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
  • Tην ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του Μαστού, με τη διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών, ημερίδων, ανακοινώσεων, διανομή φυλλαδίων και κάθε άλλου νόμιμου τρόπου επικοινωνίας με πληθυσμιακές ομάδες.
  • Tην οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης ανίχνευσης του καρκίνου του Μαστού και η διεξαγωγή προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (screening).
  • Τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο τον καρκίνο του Μαστού που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Δημόσιους φορείς, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδιώτες.
  • Την έκδοση και διανομή στα μέλη του Σωματείου ενημερωτικών φυλλαδίων με επιστημονικό περιεχόμενο (news bulletin) και η έκδοση επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού του Σωματείου.
  • Την επικοινωνία και σύνδεση του Σωματείου με αντίστοιχα της αλλοδαπής, με σκοπό ανταλλαγή γνώσεων, εφαρμογή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η ΕΧΕΜ διαθέτει 320 μέλη, ενώ έχει διοργανώσει 56 επιστημονικές ημερίδες και ένα Πανελλήνιο Συνέδριο. Επίσης, διοργανώνει Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευομένων, προσφέρει υποτροφίες σε νέους χειρούργους και συμμετέχει στη διαμόρφωση Διεθνών και Ελληνικών Κλινικών πρωτοκόλλων

#########