Στο ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων” η οποία τροποποιεί και αντικαθιστά τις έως τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων.

 

 

Άρθρο 4

Τιμολόγηση των φαρμάκων –

Φύλλο Έρευνας Τιμών Φαρμάκων

#########