Βουδαπέστη, 21 Απριλίου 2011Σήμερα, άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις (ΡΜΠ) μαζί με τους ηγέτες στο χώρο της ρευματολογίας από όλη την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση του αντίκτυπου των μυοσκελετικών παθήσεων στον κοινωνικό βίο, ώστε να διαμορφωθούν τα ανάλογα εθνικά σχέδια δράσης από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

 

 

Τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν στο συνέδριο που οργάνωσε η Ουγγρική Προεδρία της ΕΕ με τίτλο «Ο αντίκτυπος των Ρευματικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΡΜΠ): Προκλήσεις που αφορούν την Ικανότητα Εργασία και την Πρόληψη της Λειτουργικής Ανικανότητας, στην ΕΕ», με συνδιοργανωτές την Ουγγρική Ένωση Ρευματολόγων, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τις Ρευματικές Παθήσεις (EULAR) και τη Συμμαχία Fit for Work Europe, υπό την αιγίδα της Ουγγρικής Προεδρίας.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι στις ΡΜΠ οφείλονται οι μισές απουσίες από την εργασία και το 60% της μόνιμης ανικανότητας για εργασία[i]. «Οι ΡΜΠ, όντας η βασική αιτία λειτουργικής ανικανότητας στην Ευρώπη, προϋποθέτουν δράσεις από πλευράς εθνικών κυβερνήσεων ώστε να μετατραπούν από παθήσεις που οδηγούν στην αναπηρία σε παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η Ευρώπη μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτό και να συμπεριληφθούν οι ΡΜΠ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της ανικανότητας για Εργασία» υπογράμμισε ο καθηγητής Paul Emery, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τις Ρευματικές Παθήσεις (EULAR) και αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Fit for Work.

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της Ανικανότητας για Εργασία 2010-2020 στοχεύει στην ενθάρρυνση των ατόμων με ανικανότητα για Εργασία ώστε να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Όπως τονίστηκε στο συνέδριο, φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες του χώρου της Υγείας και εργοδότες πρέπει να συνεργαστούν για να συνειδητοποιήσουν το συγκεκριμένο στόχο και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ατόμων με ΡΜΠ στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τους όποιους περιορισμούς.

 

«Καλούμε σήμερα της Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Εθνικές Κυβερνήσεις να θέσουν τις ΡΜΠ ως προτεραιότητα στις πολιτικές Υγείας» επισήμανε η κα Antonyia Parvanova, Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Fit For Work Europe. «Μόνο μέσω εθνικών σχεδίων και συντονισμένων δράσεων βασισμένων σε στοιχεία και ορθές πολιτικές επιλογές θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον εργασιακό βίο των ατόμων με ΡΜΠ.»

«Μόνο με την ανάληψη κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι εφικτή μια αλλαγή για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που αδυνατούν να εργαστούν λόγω αναπηρίας που προκλήθηκε από ΡΜΠ», τόνισε ο καθηγητής Gyula Poor, Πρόεδρος της Ουγγρικής Ένωσης Ρευματολόγων, ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου. «Είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης εθνικών σχεδίων δράσης – και πολυεπίπεδων συμμαχιών για την υλοποίησή τους – για τις ΡΜΠ, ώστε να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις τους και να οδηγηθούν τα κράτη μέλη στην πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και κατάλληλη αντιμετώπιση. Η σπουδαιότητα αυτής της δράσης για την κοινωνία και την οικονομία είναι μια παράμετρος που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.»

 

«Παρά τον πόνο, η πλειοψηφία των ατόμων με ΡΜΠ είναι ικανοί να εργαστούν και να παραμείνουν οικονομικά ενεργοί εάν έχουν την υποστήριξη που τους αρμόζει. Για το λόγο αυτό, επιτεύγματα στις

 

θεραπείες είναι πολύ σημαντικά», δήλωσε ο Neil Betteridge, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τις Ρευματικές Παθήσεις (EULAR). «Ωστόσο υπάρχουν και κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι εργοδότες ώστε να παρέχουν πρόσβαση στην εργασία. Οι πρακτικές εργονομικού σχεδιασμού είναι συχνά πιο οικονομικές από ό,τι πιστεύουμε, όπως το να μετακινήσουμε το γραφείου κάποιου στο ισόγειο αν έχει πρόβλημα με τις σκάλες.  Η

 

στρατηγική κατά της λειτουργικής ανικανότητας μπορεί να αλλάξει ριζικά τις ζωές δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων με ΡΜΠ, αν εισακουστεί η προτροπή του EULAR για δράση.»

 

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες προέτρεψαν τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια δράσης βάσει καίριων συστάσεων που περιλαμβάνουν:

  • Εθνική ιατρική πολιτική που παρέχει πόρους στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη παρέμβαση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΡΜΠ
  • Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει τους εργαζόμενους με ΡΜΠ να διατηρήσουν την εργασία τους
  • Ευρωπαϊκή και εθνική καθοδήγηση για τους επαγγελματίες υγείας, η οποία αποσκοπεί στο συντονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ειδικότερα αν η παραμονή στην εργασία μπορεί να θεωρηθεί «κλινικό αποτέλεσμα»
  • Οικονομική αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων, η οποία συνυπολογίζει κοινωνικές παραμέτρους, όπως την παραμονή στην εργασία και τη φροντίδα προς τους ασθενείς από τρίτους
  • Ακριβή και αποτελεσματική συλλογή των δεδομένων που προσμετρούν τον αντίκτυπο των ΡΜΠ στη χώρα, υπολογίζοντας το οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτών των χρόνιων καταστάσεων.

 

Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με ΡΜΠ, γεγονός που τις καθιστά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο προέτρεψε τους Ευρωπαίους πολίτες να απαιτήσουν πολιτικές που συνδράμουν στην ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και στην παραγωγική διαδικασία των συμπολιτών τους με ΡΜΠ.

 


[i] Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της Λειτουργικής Ανικανότητας 2010-2020 – συχνές ερωτήσεις (2010)

 

 

Σχετικά με τον  Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τις Ρευματικές Παθήσεις (EULAR)

 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τις Ρευματικές Παθήσεις (EULAR) είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση  που περιλαμβάνει επιστημονικές ενώσεις, επαγγελματίες υγείας και οργανώσεις ατόμων με αρθρίτιδες/ρευματοπάθειες από όλη την Ευρώπη.

Το  EULAR αποτελεί τον αντιπρόσωπο της ευρωπαϊκής ρευματολογικής κοινότητας  και είναι συνεργάτης των ευρωπαϊκών φορέων λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών και τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου. Με 44 επιστημονικές οργανώσεις και  35 ενώσεων ασθενών που δραστηριοποιούνται κάτω από την ομπρέλα του PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe), ενώσεις επαγγελματιών υγείας  και εταιρίες μέλη, το EULAR υπογραμμίζει  τη σημασία της καταπολέμησης  των ρευματικών παθήσεων  όχι μόνο με ιατρικά μέσα, αλλά με ένα ευρύτερο πλαίσιο  φροντίδας για τους ρευματοπαθείς και μέσω της πλήρους κατανόησης των κοινωνικών και άλλων αναγκών του.

 

 

Σχετικά με τη Συμμαχία Fit for Work

Η Συμμαχία Fit for Work Europe εργάζεται για την προώθηση ενός πολυσυλλεκτικού διαλόγου για τις μυοσκελετικές παθήσεις (MSDs), ώστε να οδηγήσει σε κλινικές πρακτικές και πολιτικές υγείας και εργασίας που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εργασιακής ζωής των ασθενών. Το Fit for Work αφορά στη συνεργασία οργανώσεων και ατόμων και τελεί υπό την αιγίδα των The Work Foundation,  UN’s Bone and Joint Decade,  European League Against Rheumatism (EULAR) και RAND Europe, και της υποστήριξης ενός δικτύου που περιλαμβάνει το European Agency for Social Inclusion, τη European Federation of Nurses Associations, την Association Internationale de la Mutualité, την  Enterprise for Health, την Arthritis Ireland, την  Association of Chartered Certified Accountants, τη UniEuropa και διευρύνεται κάθε μήνα.  Η Συμμαχία Fit for Work Europe πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Abbott και τη συμπληρωματική υποστήριξη της GE Healthcare.

 

 

Οι μελέτες Fit for Work και τα αντίστοιχα papers έχουν δημιουργηθεί από το The Work Foundation.Για περισσότερες πληροφορίες και την ευκαιρία να σχολιάσετε/μοιραστείτε την εμπειρία σας από το Fit for Work, επισκεφθείτε το www.fitforworkeurope.eu .

 

 

Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες

κα Χριστίνα Ζάκο, τηλ.:210 8171100, christina.zako@webershandwick.com

κα Χριστίνα Κουτρομάνου, τηλ.:21081711000(εσωτ.3249)christina.koutromanou@webershandwick.com

#########