Η αυξητική στήθους είναι μία επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής, που απαιτεί ακρίβεια στους χειρισμούς της. Το είδος της επέμβασης, αλλά και η υφή του μαστού χρειάζονται μεθόδους, που ταλαιπωρούν τους ιστούς της περιοχής όσο γίνεται λιγότερο. Η τεχνολογία προσφέρει μια νέα λύση, προς αυτή την κατεύθυνση, αντικαθιστώντας το κλασικό νυστέρι με τις ραδιοσυχνότητες

.

 

Αν και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων στη χειρουργική είναι μία παλιά και πολύ δοκιμασμένη μέθοδος, τα τελευταία χρόνια, οι ραδιοσυχνότητες έχουν εξελιχθεί και αναπτύσσονται πολύ δυναμικά, προσφέροντας στην αυξητική μαστών ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, λόγω της φύσης της επέμβασης.

Τι είναι οι ραδιοσυχνότητες;

Πρόκειται για ένα μηχάνημα που παράγει ενέργεια, η οποία έχει την ιδιότητα να διαχωρίζει τους ιστούς. Κατά τη διάρκεια της δράσης του, δημιουργεί αιμόσταση, χωρίς να αναπτύσσει μεγάλη θερμότητα, δηλαδή χωρίς να προκαλεί μεγάλη καταστροφή των ιστών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ραδιοσυχνοτήτων;

Δεν προκαλείται ευρεία βλάβη στους ιστούς. Μια σημαντική ιδιότητα, που συμβαίνει διότι έχει 73% λιγότερη θερμική διάχυση, σε σχέση με τις κλασικές διαθερμίες, που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική.

Ελαττωμένος πόνος. Οφείλεται στην αποφυγή μεγάλης διάχυσης θερμότητας και επομένως έλλειψη ευρείας βλάβης στους ιστούς.

Καλύτερη και γρηγορότερη αποθεραπεία, λόγω ελαττωμένου άλγους και οιδημάτων.

Πιο ακριβείς χειρουργικές κινήσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά και εξειδικευμένα εργαλεία, που μπορούν να προσαρμοστούν στο μηχάνημα των ραδιοσυχνοτήτων.

Καλύτερη επούλωση σε σχέση με τις κλασικές διαθερμίες. Άρα, πιο καθαρό χειρουργικό πεδίο για τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μπορεί να δουλέψει με μεγαλύτερη άνεση κι επομένως μεγαλύτερη ακρίβεια και δημιουργία μικρότερων ουλών.

Μειωμένες πιθανότητες επιπλοκών. Ο πλαστικός χειρουργός έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερη αιμόσταση, χωρίς να φοβάται ότι θα προκαλέσει μεγάλη βλάβη στους ιστούς. Εξάλλου, η αποφυγή βλάβης στους ιστούς της περιοχής, μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης, διότι δεν δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για τα μικρόβια.

Αυξητική Στήθους με ραδιοσυχνότητες; Πώς γίνεται η διαδικασία.

Ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποιεί τις ραδιοσυχνοτήτων σε όλες τις φάσεις της επέμβασης. Δηλαδή, από τη στιγμή που εισέρχεται από το δέρμα, μέχρι το τέλος της επέμβασης.

Με διαφορετικά εξειδικευμένα εργαλεία δημιουργεί τη θήκη, η οποία θα υποδεχτεί το ένθεμα. Κάθε εργαλείο, που προσαρμόζεται στο μηχάνημα των ραδιοσυχνοτήτων, εκτελεί διαφορετική δουλειά.

Ο πλαστικός χειρουργός δουλεύει ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι η νέα τεχνική των ραδιοσυχνοτήτων του δίνει ένα πολύ καθαρό και αναίμακτο πεδίο. Ο χρόνος της επέμβασης μειώνεται, λόγω της ακρίβειας των χειρισμών, που έχει τη δυνατότητα να έχει ο πλαστικός χειρουργός, καθώς και της καθαρότητας του πεδίου. Μειωμένος χρόνος επέμβασης σημαίνει λιγότερη αναισθησία και πολύ πιο γρήγορη επάνοδος.

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του πλαστικού χειρουργού με πολλά πλεονεκτήματα, το οποίο σε μερικά χρόνια θα εφαρμόζεται από όλους τους πλαστικούς χειρουργούς και όχι μόνο για την αυξητική στήθους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθανάσιος Χριστόπουλος

Πλαστικός Χειρουργός

Επιστημονικός Διευθυντής

Κέντρου Πλαστικής & Αισθητικής Χειρουργικής & Laser

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ»

www.athanasioschristopoulos.com

www.λιποαναρροφηση.gr

www.αυξητικηστηθους.com

www.κοιλιοπλαστικη.gr

email: anaplasis@a-a.gr

#########