Η περίπτωση των ασφαλιστικών ταμείων  είναι ενδεικτική και ανατρέπει τον ισχυρισμό ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνει λόγω του κόστους των φαρμάκων. Κύριος παράγοντας είναι η υποκατάσταση των φθηνών φαρμάκων από ακριβά φάρμακα και ο πλημμελής έλεγχος της συνταγογραφίας.

 

«Η κυρίαρχη λύση στο πρόβλημα είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μπορεί να αναλάβει την δημιουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για λογαριασμό της πολιτείας, με σκοπό τη διαφάνεια και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης   που οδηγεί στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. To πιλοτικό σύστημα που υπάρχει σήμερα αποδείχθηκε προβληματικό. Ταλαιπωρεί γιατρούς, ασφαλισμένους και φαρμακοποιούς ενώ τριπλασίασε και των όγκο των εγγράφων. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πρέπει να είναι άϋλη» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Θόδωρος Αμπατζόγλου, μιλώντας στο συνέδριο Pharma Conference 2011 με κεντρικό θέμα «Η Φαρμακευτική Αγορά στην περίοδο της Οικονομικής κρίσης» .

«H διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα, δεν οφείλεται στις τιμές των φαρμάκων αλλά στην αύξηση των δαπανών στην υπερκατανάλωση υπηρεσιών, λόγω δημογραφικών και άλλων παραγόντων, όπως καταγράφεται στα στοιχεία της EUROSTAT (2007)», τόνισε ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ.

Η σύνθεση των δαπανών υγείας – η οποία εκτός της φαρμακευτικής δαπάνης, περιλαμβάνει και ιατρικές, νοσοκομειακές, οδοντιατρικές και λοιπές δαπάνες – στην Ελλάδα αφορά κατά 62,9% στην δημόσια υγεία με την ιδιωτική να αποτελεί το υπόλοιπο 37,1%. (ΕΛΣΤΑΤ). Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με παγκόσμια πρότυπα που έχουν εθνικό σύστημα υγείας και ως αιτίες γι αυτό αξιολογούνται οι χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και οι παθογένειες του δημόσιου συστήματος, η αύξηση του επιπέδου κατανάλωσης, κ.τ.λ.

«Η διόγκωση των δαπανών Υγείας» σημείωσε ο κ. Αμπατζόγλου, οφείλεται  κυρίως στην ανεπαρκή μέτρηση, έλεγχο και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Την έλλειψη μηχανοργάνωσης στο σύνολο του συστήματος υγείας που δυσχεραίνει τον έλεγχο των δαπανών, καθιστώντας αδύνατη την καταγραφή του όγκου της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

Οι προτάσεις του Π.Φ.Σ. για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι σημαντικές και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν. Συγκεκριμένα:

*Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

*Διαγνωστικά – Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

*Καθορισμός συμμετοχής ασφαλισμένου ανά φάρμακο

*Νοσοκομειακή συσκευασία

*Καθιέρωση των γενοσήμων στα νοσοκομεία

*Μείωση περιεχομένου συσκευασιών

*Πιλοτική αναγραφή φαρμακευτικής ουσίας και όχι εμπορικής ονομασίας ή δικαίωμα αντικατάστασης

Ο συνδυασμός των μέτρων μπορεί να φέρει εξοικονόμηση περίπου 1 δις με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Κάθε άλλη κατεύθυνση μέτρων θα αποδειχθεί αναποτελεσματική και άδικη, κατέληξε ο κ. Αμπατζόγλου


#########