Διαφορετική η κατάσταση των πληρωμών του δημοσίου απο αυτη που περιγράφει το υπουργείο υγείας. Μία εντελώς διαφορετική κατάσταση περιγράφουν τα μέλη των Συλλόγων προμηθευτών ΠΑΣΥΠΟΥ, ΠΑΣΥΠΙΕ, ΠΑΣΠΥΤΕΝ & ΣΕΠ σε σχέση με αυτή που παρουσιάστηκε από  το υπουργείο Υγείας πρόσφατα, όταν δεσμεύτηκε για επιπλέον επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία ύψους €300 εκ. και για αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου για το υπόλοιπο του 2010.

 

Στην πραγματικότητα, οι προμηθευτές έχουν εξοφληθεί κατά μόλις 20% (!) για το α’ εξάμηνο του 2010 και μάλιστα από μικρά, περιφερειακά νοσοκομεία που αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο, όπως είναι λογικό,  ποσοστό των συνολικών χρεών των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς το σημαντικό χρέος προέρχεται από τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας.

Ως εκ τούτου, προκαλεί απορία η δέσμευση του υπουργείου περί επιπλέον επιχορήγησης των νοσοκομείων ύψους €300εκ. για το β’ εξάμηνο του 2010, όταν αφενός εκκρεμεί ακόμα η αποπληρωμή του πρώτου και αφετέρου το β’ εξάμηνο παρουσιάζει μία εμπλοκή από το άρθρο 14 του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία που ψηφίστηκε πρόσφατα, το οποίο ζητάει αναδρομικά έκπτωση στα υλικά, τη στιγμή που έχουν ήδη  επιβληθεί εκπτώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο προκαλούν έκπληξη οι επιπλέον δεσμεύσεις του υπουργείου περί επιχορηγήσεων των νοσοκομείων για την καταβολή των υποχρεώσεών τους για τον Ιανουάριο του 2011, κίνηση που υποτίθεται έχει γίνει προς την κατεύθυνση της εξόφλησης των οφειλών εντός 45 ημερών, τη στιγμή που δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή πληρωμή από κανένα νοσοκομείο.

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από την στιγμή που τα παλιά χρέη (2007 – 2009) ρυθμίστηκαν με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου των οποίων η αξία σήμερα αποτιμάται περίπου στο 70% (!) της πραγματικής, οι προμηθευτές σαν μόνη πηγή ρευστότητας έχουν τις πληρωμές από τα Νοσοκομεία σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό διότι τα συγκεκριμένα ομόλογα είναι σχεδόν αδύνατον να ρευστοποιηθούν χωρίς να δημιουργήσουν οικονομικές ζημιές και οι τράπεζες δεν δέχονται να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος των προμηθειών που είναι τόσο σοβαρό για τη δημόσια υγεία, οι Σύλλογοι των προμηθευτών προτείνουν να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους Συλλόγους σε διασταύρωση των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τα Νοσοκομεία, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μία διαστρεβλωμένη εικόνα περί της πραγματικότητας.

 

Επιπλέον, προτείνεται:
·    να συμπεριληφθούν τα Νοσοκομεία στους οργανισμούς εκείνους στους οποίους δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ των προμηθευτών και των δημόσιων οργανισμών, στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (φυσικά προκαλεί απορία ο λόγος για τον οποίο δεν συμπεριελήφθησαν τα Νοσοκομεία εξ αρχής στους οργανισμούς αυτούς)
·    να καταργηθεί το άρθρο 14 του πολυνομοσχεδίου
·    να καταργηθούν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 8%, κάτι που είχε επισημάνει ο ίδιος ο υπουργός στην ομιλία του στο ΕΒΕΑ για την παρουσίαση του νέου συστήματος προμηθειών
·    να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου 4% και 8% που παρακρατείται από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων
·    να μετακινηθούν τα νοσοκομειακά υλικά στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6,5% 
·    να προχωρήσει επιτέλους η εξόφληση των οφειλών σε πραγματικό χρόνο (45 – 60 ημέρες)
·    να αποπληρωθούν τα χρέη του 2010, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί και όπως υποστηρίζει δημοσίως ο υπουργός Υγείας.

 

Οι Σύλλογοι των προμηθευτών, βλέποντας να δημιουργείται μία νέα γενιά χρεών των Δημόσιων Νοσοκομείων, καλούν το υπουργείο Υγείας να αναλάβει ουσιαστική δράση, καθώς ήδη δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν καταδικαστεί σε χρεοκοπία ενώ ο κίνδυνος για τη δημόσια Υγεία από την αδυναμία των προμηθευτών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Δημοσίου είναι πλέον ορατός.

#########