Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούν βλάβη του   οπτικού   νεύρου.   Είναι,   δηλαδή,   μια   χρόνια   εξελικτική   νευροπάθεια   που

συνήθως συνοδεύεται από αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

 

 

Φυσιολογικό Οπτικό Νεύρο

Οπτικό Νεύρο με μικρή βλάβη

 

Σημεία-Κλειδιά για την κατανόηση του Γλαυκώματος

 

1. Το   γλαύκωμα   είναι   μια   ομάδα   παθήσεων   που   προκαλούν     βλάβη     του

οπτικού  νεύρου συνήθως λόγω αύξησης της ενδοφθάλμια πίεσης.

2. Στο γλαύκωμα καταστρέφονται οι οπτικές νευρικές ίνες.

3. Η καταστροφή των οπτικών ινών είναι μη αναστρέψιμη.

4. Η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι η μόνη γνωστή αλλά όχι μοναδική

αιτία καταστροφής του οπτικού νεύρου.

5. Η   θεραπεία   πρέπει   να   ξεκινάει   έγκαιρα   και   η   αποτελεσματικότητά   της

(καθορισμός πίεσης στόχος) ν’ αξιολογείται τακτικά.

6. Η συνεχής αξιολόγηση του γλαυκώματος προκύπτει από την τακτική εξέταση

του οπτικού νεύρου και των οπτικών πεδίων παράλληλα με τη μέτρηση της

πίεσης.

7. Ο ρυθμός εξέλιξης της γλαυκωματικής βλάβης είναι καθοριστικός για την

πρόγνωση της πάθησης.

8. Ο κάθε ασθενής αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα και η φροντίδα του πρέπει

να εξατομικεύεται.

9. Τελικός στόχος είναι η διαφύλαξη της οπτικής λειτουργίας, η πρόληψη της

οπτικής   δυσλειτουργίας   και   η   διατήρηση   της   ποιότητας   ζωής   του   κάθε

ασθενούς.

 

Στάδια Όρασης Ασθενών με Γλαύκωμα

Φυσιολογική Όραση

 

 

Αρχόμενο Γλαύκωμα

 

 


 

Προχωρημένο Γλαύκωμα

 

 

Γλαύκωμα σχεδόν Τελικού Σταδίου

 

 


Αλήθειες για το Γλαύκωμα

 

1.         Το   γλαύκωμα   είναι   μια   από   τις   συχνότερες   οφθαλμικές   παθήσεις   στους

ηλικιωμένους. Περίπου 2% του πληθυσμού πάνω από την ηλικία των 40 θα

παρουσιάσει κάποιο τύπο γλαυκώματος και η συχνότητα αυτή αυξάνεται με

την ηλικία.

2.         Υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα  πάσχουν 9,25

εκατομμύρια άνθρωποι από γλαύκωμα  αριθμός   που   θα φτάσει στα 12,4

εκατομμύρια την επόμενη δεκαετία.

3.         Αν  μείνει χωρίς θεραπεία το γλαύκωμα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

4.         Παρ’ όλα αυτά η βλάβη μπορεί να περιοριστεί αν το γλαύκωμα  διαγνωστεί

έγκαιρα  και θεραπευτεί.

 

Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision

http://www.athensvision.eu/

#########