Σε συνέχεια ελέγχου, που είχε προηγηθεί και μας κατατέθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων μας, από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και με αφορμή τα χρέη του ΟΚΑΝΑ, που το Μάρτιο 2010 ξεπερνούσαν τα 35.000.000 ευρώ, η Διοίκηση του Οργανισμού, μέσω της Προέδρου της, απευθύνθηκε με επιστολή (26/4/2010) στον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κο Αριστείδη Μπουρδάρα, για τη διενέργεια διεξοδικού ελέγχου των πεπραγμένων προηγούμενων Διοικήσεων.

Ο έλεγχος στον ΟΚΑΝΑ από Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, που συγκροτήθηκε με εντολή του κου Λ. Ρακιντζή, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος και ανέλαβε την υπόθεση, διήρκεσε 10 μήνες και η τελική Έκθεση μας παραδόθηκε χθες.

 

 

Βρισκόμαστε σε αναμονή για τη διερεύνηση θεμάτων που προωθήθηκαν στην Εισαγγελική Αρχή, ενώ έχουμε ήδη προβεί στη λήψη αποφάσεων και σε ενέργειες που βελτίωσαν ουσιαστικά πολλά διοικητικά και οικονομικά θέματα του Οργανισμού.

 

 

Για το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ

 

Μένη Μαλλιώρη

Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής

Παν. Αθηνών

Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ

#########