Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής επιστημονική ημερίδα στην Ελλάδα, με θέμα την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής στη ριζική προστατεκτομή. Την ημερίδα χορήγησε η Γενική Κλινική Doctors’ Hospital και συνδιοργάνωσε ο επικεφαλής του ουρολογικού τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Δρ. Βασίλης Πουλάκης υπό την αιγίδα της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ρομποτικής Ουρολογικής Εταιρείας

.

 

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εξειδικευμένοι γιατροί στο χώρο της ρομποτικής χειρουργικής από χώρες της Ευρώπης και την Τουρκία, οι οποίοι κατέθεσαν τις εμπειρίες και τη γνώση τους πάνω στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κ. Ν. Αντωνίου, ο οποίος προλόγισε τις εργασίες της ημερίδας, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας στην Ουρολογία, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή διεθνώς.

 

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα αλλά και η εμπειρία για την εφαρμογή της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, μιας αναίμακτης, αποτελεσματικής και ελάχιστα τραυματικής επέμβασης μέσω, της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Η χρήση της μεθόδου αυτής αυξάνεται καθημερινά, δεδομένου ότι αποτελεί πλέον τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης του τοπικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη.

 

Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί την πρώτη αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η περαιτέρω βελτίωση, τόσο των ογκολογικών, όσο και των λειτουργικών (εγκράτεια και στύση) αποτελεσμάτων της επέμβασης.

 

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης δήλωσε σχετικά: «Η ρομποτική τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα μέσον, ένα εργαλείο που έχει στα χέρια του ο χειρουργός για να βελτιώσει τα αποτελέσματα της επέμβασης που διενεργεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της σωστής χρήσης του ρομποτικού συστήματος αλλά και η χειρουργική εμπειρία».

 

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας αποσκοπούσε αφενός στο να  «γνωρίσουν» οι νέοι γιατροί τη ρομποτική χειρουργική και αφετέρου να «μυηθούν» στις νέες-εξειδικευμένες τεχνικές αυτοί που έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα, μέσα από την εμπειρία και τη γνώση των ειδικών.

 

Οι ομιλίες και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ημερίδας: http://athens.erusmasterclass.com/.

#########