Στη συνάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου και του Γ.Γ.Πρόνοιας κ. Γ. Κατριβάνου με εκπροσώπους μεταναστών αιτούντων άσυλο, η οποία έλαβε χώρα το Νοέμβριο, η ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί για τη δημιουργία οικισμού πλησίον του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων ʼσυλο Λαυρίου, προκειμένου να μεταστεγασθούν 100 αιτούντες άσυλο.Η άμεση ανάγκη για μεταστέγαση των αιτούντων άσυλο προέκυψε από το γεγονός ότι το κτίριο Α’, στο οποίο μέχρι σήμερα διαμένουν, έχει κριθεί στατικά ανεπαρκές κατόπιν αυτοψίας των τεχνικών υπηρεσιών και πρέπει να εκκενωθεί

.

Σήμερα, το Υπουργείο Υγείας παραδίδει τον οικισμό που κατασκευάστηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε οικόπεδο παραχωρημένο από τον Δήμο. Την ευθύνη για την διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του οικισμού θα έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Υπουργείο Υγείας έλαβε υπόψη του τα αιτήματα των αιτούντων άσυλο αναφορικά με τη διαμόρφωση του χώρου, π.χ. περιμετρική περίφραξη.

Ήδη από την 26/5/2011, οι Κούρδοι αιτούντες άσυλο έχουν ενημερωθεί, από το Διευθυντή του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων ʼσυλο Λαυρίου, ότι θα ξεκινήσει άμεσα η μεταστέγασή τους στους προκατασκευασμένους οικίσκους.

Εντούτοις, επί της παρούσης και σε συνέχεια συνάντησης αντιπροσωπείας αυτών με τον Γ.Γ.Πρόνοιας, διαπιστώνεται άρνηση να μεταστεγασθούν, γεγονός το οποίο αφενός ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση είχε επέλθει μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των ιδίων και αφετέρου επιτείνει τον κίνδυνο που προκύπτει από την παραμονή τους στο ακατάλληλο κτίριο.

 

#########