Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της χώρας, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκδίδοντας σχετικές εγκυκλίους προς όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις αιρετές Περιφέρειες και τους καλλικρατικούς Δήμους. Στις εγκυκλίους περιλαμβάνονται οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και την πρόληψη των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω αυτών

.

 

Το υπουργείο Υγείας κινητοποίησε εγκαίρως το σύνολο των δυνάμεων του και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να πράξουν το ίδιο όσον αφορά ειδικότερα το θέμα των ψεκασμών. Επομένως, μόνο έκπληξη προκαλείται από την πρόσφατη δήλωση «περί κρατικής αδιαφορίας» του Προέδρου της ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης, κ. Β. Παπαγεωργόπουλου.

#########