Η εξέλιξη της υγείας της γυναίκας και του 48χρονου άνδρα , είναι ικανοποιητική και η κατάστασή τους δεν εγκυμονεί κινδύνους. Όσον αφορά τον 47χρονο άνδρα, η ανάταξη της εγκαυματικής καταπληξίας είναι ικανοποιητική. Ο ασθενής παρουσίασε κατά τη διάρκεια της νύχτας καρδιολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν. Η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη

.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ