Η Ελλάδα αντιμετώπισε από τον Αύγουστο –Οκτώβριο 2010 μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες επιδημίες λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στην Ευρώπη, μαζί με άλλες χώρες όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, το Ισραήλ και η Ιταλία.
Οι μεταβαλλόμενες κλιματικές και οικολογικές συνθήκες είναι πιθανόν να επηρεάζουν σημαντικά τον κύκλο μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές όπως η λοίμωξη από ΙΔΝ, ο δάγκειος πυρετός, η ελονοσία κλπ.

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως ο φορέας παροχής επιστημονικής συμβολής και αξιολόγησης κινδύνου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Εθνική Επιτροπή Τροπικών Νόσων σειρά δράσεων σε σχέση με τα νοσήματα αυτά και ειδικότερα με την λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ), οι κυριότερες των οποίων είναι:
• Ανάλυση δεδομένων από την οροεπιδημιολογική μελέτη, που διενεργήθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας του 2010
• Ευρωπαϊκή Συνάντηση για τη Λοίμωξη από Ιό Δυτικού Νείλου, (συν-διοργάνωση από ΚΕΕΛΠΝΟ- ECDC- DG-SANCO), Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιανουαρίου 2011
• Προκήρυξη και ανάθεση μελέτης: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κουνουπιών στην Ελλάδα» με σκοπό την :
– καταγραφή και αξιολόγηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
– χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας
– ανάδειξη των περιοχών υψηλού κινδύνου για νόσους που μεταδίδονται με κουνούπια μετά από ανάλυση των δεδομένων
– συλλογή ακμαίων κουνουπιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011 και εργαστηριακή εξέταση για την ανίχνευση για τον ΙΔΝ
– πρόβλεψη για άμεση υλοποίηση εντομοκτονίας σε περίπτωση ανάγκης
– έναρξη μελέτης- Μαρ 2011, παράδοση αναφοράς- Απρ 2011 και Μάιος 2011

• Σχέδιο επικοινωνίας με το κοινό (παρουσιάσεις σε σχολεία, ημερίδες και υλικό)-ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης, με επικαιροποίηση του επικοινωνιακού υλικού (τρία φυλλάδια και αφίσες)
• Σχεδιασμός για την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του- ΣΚΑΕ
• Υποστήριξη Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Πρόγραμμα ενίσχυσης επιδημιολογικής επιτήρησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας και το ΚΕΕΛΠΝΟ, και με συνδυασμό δεδομένων από ανθρώπους, ιπποειδή και πτηνά
• Συνεχιζόμενη συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες μέσω ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την επιτήρηση σε ιπποειδή και πτηνά
Το ΥΥΚΑ με την Εθνική Επιτροπή Τροπικών Νόσων έχει ήδη εκδώσει σχετική εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές αρχές Δημόσιας Υγείας για τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες των εντομοκτονιών, έχει δημιουργήσει σχετικές ομάδες εργασίας και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με συναρμόδια Υπουργεία.

#########