Μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο (Ζάππειο, 16.12.2010), το οποίο περιλαμβάνει πολύπλευρες παρεμβάσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, προχωρούμε στην διοργάνωση ημερίδας εξειδίκευσής του, αύριο, 19.4 στην Αίθουσα τύπου του νέου κτιρίου του ΥΥΚΑ (Κηφισίας 39).
Σκοπός της ημερίδας είναι αφενός η διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα του προγραμματισμού και των προτεραιοτήτων μας στον καρκίνο αλλά και η παρουσίαση δράσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, και των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ι) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ

1. Δημιουργία Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών
• Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας και προϋπόθεση για τη μελέτη της επιδημιολογίας του καρκίνου στην Ελλάδα και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασής μας κατά του καρκίνου.
• Θα συνδεθεί με τον Υγειονομικό Χάρτη και τα Δίκτυα Αναφοράς

Φορέας υλοποίησης του Ε.Α.Ν. είναι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με πόρους από το ΕΣΠΑ και την αντικαρκινική εκστρατεία.

2. Ολοκλήρωση εκπόνησης θεραπευτικών ογκολογικών πρωτοκόλλων και έγκριση από την Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ.
Περιλαμβάνουν το σύνολο των διαδικασιών και θεραπευτικών σχημάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκινοπαθούς ασθενούς.
Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Η ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών.
• Η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας με αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
• Ο έλεγχος των δαπανών, προς όφελος του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εθνικής Οικονομίας.

3. Συγκρότηση Ογκολογικών Επιτροπών των Νοσοκομείων
Αναγκαία ενέργεια για την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής μας (παρακολούθηση εφαρμογής κλινικών πρωτοκόλλων, την επιδημιολογική παρακολούθηση των νεοπλασιών, τον έλεγχο της θεραπευτικής και μεταθεραπευτικής πορείας των ασθενών).
Μέχρι στιγμής έχουν συγκροτηθεί ογκολογικές επιτροπές σε 58 νοσοκομεία του ΕΣΥ και 2 ιδιωτικές κλινικές.

4. Προχωρά η δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας στο συγκρότημα Γ΄ του Προσφυγικού Συνοικισμού της Λ. Αλεξάνδρας για τους απόρους καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους.
5. Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Η υλοποίηση των προγράμματος Προαγωγής Υγείας και Προσυμπτωματικού Ελέγχου (για καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας) θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2011, από τις περιοχές με μικρότερη πρόσβαση (λόγω γεωγραφικών και κοινωνικών φραγμών) στις υπηρεσίες υγείας. Στην α’ φάση του εγχειρήματος θα συμπεριληφθούν 65 Κέντρα Υγείας (αντιστοιχούν σε περίπου 50 δήμους) και σε όλες τις Υ.ΠΕ., ενώ 6 μήνες μετά θα προχωρήσουμε σε επέκταση στο σύνολο της χώρας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει σύμπραξη Ε.Σ.Υ., Ο.Τ.Α, καθώς και Ι.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών ταμείων καθώς και συνδυασμός κινητών μονάδων και σταθερών δομών.

ΙΙ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

1. Εκπόνηση και κατάθεση προς έγκριση στο ΚΕΣΥ:
α. διαγνωστικών πρωτοκόλλων από τις εργαστηριακές ειδικότητες που εμπλέκονται στη διάγνωση του καρκίνου, τον καθορισμό της θεραπείας και την παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
β. Κλινικά πρωτόκολλα διερεύνησης και θεραπείας ασθενών που έχουν θεωρηθεί ως πιθανά πάσχοντες από σοβαρού βαθμού προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις και καρκίνο τραχήλου μήτρας και μαστού κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

2. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πιο ορθολογική διαχείριση των ογκολογικών ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.
Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των δομών του δημόσιου τομέα (Ε.Σ.Υ., Παν/κα, Ι.Κ.Α) και θα επιδιωχθεί η καλύτερη κατανομή των περιστατικών, η ενίσχυση σε εξοπλισμό και προσωπικό (όπου είναι απολύτως αναγκαίο) και η αύξηση της παραγωγικότητας του συστήματος υγείας.
Στόχος η έγκαιρη και ποιοτικά αναβαθμισμένη παροχή φροντίδας με μείωση του χρόνου που απαιτείται για α. τη διάγνωση, β. τη χειρουργική θεραπεία γ. την ιστολογική εξέταση μετά το χειρουργείο
3. Σύνταξη εθνικού κτηματολογίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και εισαγωγή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισής της (με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση και του καρκίνου).

 

#########