Σχετικά με τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΥΠΟΥ και του ΠΑΣΥΠΙΕ το Υ.Υ.Κ.Α. ανακοινώνει τα εξής:

1) Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα 600 εκατομμύρια ευρώ, που έλαβαν το 2010 από τα ασφαλιστικά ταμεία, και τα 600 εκατομμύρια ευρώ που τους διαβάσθηκαν στις αρχές του 2011, για το 2010, ως επιχορήγηση μέσω ΓΛΚ, πλήρωσαν το α΄ εξάμηνο του 2010 (όπου δεν έγινε αυτό, έλαβαν εντολή να το διεκπεραιώσουν άμεσα από τα ταμειακά τους διαθέσιμα).

2) Αύριο συναντώνται οι Γενικοί Γραμματείς Οικονομικών (κ. Η. Πλασκοβίτης), Υ.Υ.Κ.Α. (κ. Ν. Πολύζος) και Κοινωνικής Ασφάλισης (κ. Α. Δρέττα) για να εξευρεθεί λύση στις υποχρεώσεις των Νοσοκομείων του β΄ εξαμήνου 2010.
3) Εγκρίθηκαν προ μηνός και διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΥΔΕ οι επιχορηγήσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011, με στόχο να πληρωθούν οι προμηθευτές για το 1ο δίμηνο του 2011, εντός του τρέχοντα μήνα.
4) «Καταγγελίες» ότι αγοράζονται υλικά με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών, δόθηκε εντολή στην ΕΠΥ να τις εξετάσει άμεσα.
5) Ευελπιστούμε ότι τα ανωτέρω, μαζί με τη ρύθμιση των χρεών προηγουμένων ετών (2007 – 2009) που ολοκληρώθηκε, καθώς και την επικείμενη ολοκλήρωση των διαγωνισμών, αλλά και την ομαλοποίηση του μητρώου δεσμεύσεων, όπως και το νέο σύστημα προμηθειών, κάνουν πράξη το σχεδιασμό που το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε προ μηνών στους συλλόγους των προμηθευτών, αναμένοντας και τις δικές τους κινήσεις, με στόχο την ομαλή περίθαλψη των ασθενών του ΕΣΥ.

 

#########