Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ξεκίνησε από 29 Μαρτίου 2011 την αποστολή των χρηματικών καταλόγων των φαρμακευτικών εταιρειών στις αρμόδιες ΔΟΥ για την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης ποσών ύψους 91 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα ποσά αυτά οφείλονται ως επιστροφή (rebate) για τα έτη 2009-2010. Σημειώνεται:
1. Συνολική οφειλή: 175 εκατομμύρια ευρώ
2. Καταβολές μέχρι 31/12/2010: 38 εκατομμύρια ευρώ
3. Καταβολές από 1/1/2011 έως 31/3/2011: 46 εκατομμύρια ευρώ
4. Υπόλοιπο: 91 εκατομμύρια ευρώ

Ανεξόφλητες παραμένουν ακόμα οι επιστροφές του 2006-2007 ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες εκκρεμεί δικαστική απόφαση για αναστολή της πληρωμής εκ μέρους των εταιρειών.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και την κοινωνική ασφάλιση επιβάλλεται να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας τουλάχιστον απέναντι σε νόμους που έχουν ψηφιστεί εδώ και 6 χρόνια.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτά που αναλογούν στους ασφαλισμένους και τα ταμεία τους.

 

#########