Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζήτησε από την Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» να συνεργαστεί άμεσα με τη Διεύθυνση της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής του, όπου νοσηλεύεται η Νατζάφι Φερστέ προκειμένου να επιλεγεί άμεσα το πλέον εξειδικευμένο και κατάλληλο για την περίπτωσή της Ειδικό Κέντρο του εξωτερικού, ώστε να μεταφερθεί εκεί και να υποβληθεί σε επέμβαση κερατοπλαστικής προς οριστική επίλυση του προβλήματος όρασής της

.

 

Επίσης, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καλλιθέας να προβεί στην έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, που μαζί με τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και την επιλογή Ειδικού Κέντρου στο εξωτερικό, θα υποβληθούν στον ΟΠΑΔ, για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της. Επιπρόσθετα με σχετική Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται από την Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης του ΥΥΚΑ θα μπορέσουν να καλυφθούν και τα έξοδα διαμονής της. Υπενθυμίζεται ότι η Νατζάφι Φερστέ έχει υπαχθεί στο καθεστώς αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα και συνεπώς δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

#########