Αρχική Φορείς Υγείας Μετάβαση στο εξωτερικό της Νατζάφι Φερστέ

Μετάβαση στο εξωτερικό της Νατζάφι Φερστέ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζήτησε από την Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» να συνεργαστεί άμεσα με τη Διεύθυνση Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής του, όπου νοσηλεύεται η Νατζάφι Φερστέ προκειμένου να επιλεγεί άμεσα το πλέον εξειδικευμένο και κατάλληλο για την περίπτωσή Ειδικό Κέντρο του εξωτερικού, ώστε να μεταφερθεί εκεί και να σε προς οριστική του προβλήματος όρασής

.

 

Επίσης, δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Καλλιθέας να προβεί στην έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, με τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και την επιλογή Ειδικού Κέντρου στο , θα υποβληθούν στον ΟΠΑΔ, για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της. Επιπρόσθετα με σχετική Υπουργική Απόφαση που από την Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης του ΥΥΚΑ θα μπορέσουν να καλυφθούν και τα έξοδα της. Υπενθυμίζεται ότι η Νατζάφι Φερστέ έχει υπαχθεί στο καθεστώς αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα και συνεπώς δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.