• Αναδιαρρύθμιση – αναβάθμιση και ανακαίνιση χώρων β’ ορόφου κεντρικού κτηρίου για την εγκατάσταση του καρδιολογικού τμήματος – αιμοδυναμικής μονάδας και εργαστηρίου υπερήχων και κόπωσης στο Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο».
Προϋπολογισμός έργου 1.300.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

Η δημοπράτηση του 2ου έργου «εκσυγχρονισμός των νοσηλευτικών μονάδων» προϋπολ .: 1.800.000 € θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

• Ανακατασκευή τμήματος της Παλαιάς Πτέρυγας του Γ. Ν. Βόλου
«Αχιλλοπούλειο» για την εγκατάσταση της β’ Παθολογικής κλινικής και
της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας.
Προϋπολογισμός έργου 2.000.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Αναδιαρρύθμιση πτέρυγας παλαιού Γ. Ν. Βόλου – Ψυχιατρική Κλινική
Προϋπολογισμός έργου 5.000.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Μελέτη κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια -εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γ. Ν. Λευκάδας δυναμικότητας 120 κλινών.
Προϋπολογισμός έργου 36.000.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Αναδιαρρυθμίσεις επεκτάσεις – εξοπλισμός του Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο».
Προϋπολογισμός έργου 28.000.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση Πτερύγων Νοσηλείας του ΑΟΝΑ
« Αγ. Σάββας».
Προϋπολογισμός έργου 2.000.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Μαστού Γ. Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου».
Προϋπολογισμός έργου 2.000.000 € – δημοπράτηση τέλος Απριλίου.

• Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Γενετικής Γ. Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου».
Προϋπολογισμός έργου 1.770.000 € – δημοπράτηση τέλος Απριλίου.

• Αναβάθμιση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών.
Προϋπολογισμός έργου 2.244.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος .

• Κατασκευή Νοσηλευτικής Μονάδας 19 κλινών στο Γ. Ν. Σπάρτης.
Προϋπολογισμός έργου 2.000.000 € – δημοπράτηση τέλος Απριλίου.

• Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες 9 όροφου κτηρίου του Γ. Ν. «Αγ. Αντρέας» Πατρών.
Προϋπολογισμός έργου 12.900.000 € – δημοπράτηση τέλος Απριλίου.

• Παρεμβάσεις βελτιώσεις της Γαστρεντερολογικής Πτέρυγας του Γ. Ν.
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης .
Προϋπολογισμός έργου 1.200.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Κτιριακές βελτιώσεις του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης- εξοπλισμός.
Προϋπολογισμός έργου 543.400 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Εκσυγχρονισμός Θωρακοχειρουργικού Τμήματος – Ανάπτυξη Καρδιοχειρουργικού Τμήματος – Εγκατάσταση Μονάδας Κυστικής Ίνωσης στο Γ.Ν. « Σισμανόγλειο»
Προϋπολογισμός έργου 1.900.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Προσθήκη 5όροφου κτηρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Προϋπολογισμός έργου 30.000.000 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Προσθήκη πτέρυγας στο Γ. Ν. Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο»
Προϋπολογισμός έργου 8.421.582 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτηρίου (Πέτρινο) του Γ. Ν. Λαμίας, διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση στέγης κ.λπ.
Προϋπολογισμός έργου 14.354.100 € – δημοπράτηση Μάρτιος.

• Αναβάθμιση και επέκταση του ηλεκτρικού υποσταθμού του Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάς».
Προϋπολογισμός έργου 3.346.195 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Δημιουργία Ψυχιατρικού τμήματος στο Γ. Ν. Δράμας . Προϋπολογισμός έργου 3.300.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Αναβάθμιση υποδομών εργαστηρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Φυσικής Αποκατάστασης ΘΧΠ Καβάλας ( Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων) .
Προϋπολογισμός έργου 400.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Δημιουργία προστατευμένων διαμερισμάτων και ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρία ΘΧΠ Καβάλας.
Προϋπολογισμός έργου 1.000.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τούζλας – Οφρυνίου στη Καβάλα.
Προϋπολογισμός έργου 2.244.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

• Υποστηρικτικά έργα για το Γ. Ν Καβάλας ( parking και λοιπές κατασκευές ).
Προϋπολογισμός έργου 3.000.000 € – δημοπράτηση Απρίλιος.

Έργα δημοπρατημένα, με σύμβαση, τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και τώρα τα εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ και αρχίζουν να κατασκευάζονται άμεσα.

• Είμαστε στη διαδικασία ένταξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Προϋπολογισμού 68.900.000 €.
Θα δημοπρατηθεί αρχές Απριλίου.
Το έργο είχε πάρα πολλά προβλήματα κυρίως με το γήπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί και τα οποία έχουν αρθεί. Υπάρχει σύμβαση.

• Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών.
Εντάσσεται στο ΠΕΠ Ηπείρου.
Υπάρχει σύμβαση και θα κατασκευάζονταν από Εθνικούς Πόρους.
Προϋπολογισμός έργου 10.892.700 € – αρχίζει να κατασκευάζεται τον
Μάρτιο.

• Ψυχιατρικό τμήμα ʼργους – Προϋπολογισμός έργου 3.438.717 € – αρχίζει
να κατασκευάζεται τον Μάρτιο – εντάσσεται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα, των οποίων τώρα ολοκληρώνονται οι μελέτες και τα οποία αφορούν τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (όπως Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου και Περιφερειακά Ιατρεία) όσο και στην Β’θμια ( όπως Ανακαινίσεις Κλινικών, Πτερύγων Νοσηλείας, επεκτάσεις Νοσηλευτικών Μονάδων π.χ Γ. Ν. Βέροιας, ΠΓΝΘ Αχέππα, Γ. Ν. Θ Παπανικολάου δημιουργία εργαστηρίου Αιματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου κ.λπ.

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα ενισχύσουμε τις υποδομές πολλών υφισταμένων Κέντρων Υγείας, αλλά θα δημιουργήσουμε και πολλά νέα σε όλη τη χώρα. Επίσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να υλοποιούνται πολλά Περιφερειακά Ιατρεία από τον Έβρο ( Περιφερειακό Ιατρείο Μεγάλου Δερείου στο Δήμο Σουφλίου) μέχρι την Κρήτη (Περιφερειακό Ιατρείο Δρακώνας, Βενεράτου, ʼρβης κ.λπ.).

 

#########