Η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους μας καταδεικνύει την αναγκαιότητα στήριξης του νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή του οποίου άλλωστε αποτελεί τη θεμελιώδη έκφραση της πολιτικής μας βούλησης πως η Δημόσια Υγεία είναι μη διαπραγματεύσιμο αγαθό.

Συνεχίζουμε τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πρόληψη –διακοπή του καπνίσματος .Τα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία όλης της χώρας πραγματοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας κι απευθύνονται σε μαθητές –γονείς –εκπαιδευτικούς. Εντατικοποιούνται δε οι δράσεις ενημέρωσης με τη στήριξη των αθλητικών σωματείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εκστρατεία ενημέρωσης για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη.

Η ενεργοποίηση του ΣΕΠΕ στους μηχανισμούς στήριξης της προσπάθειας μας, για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι σημαντική.

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα με τη δημοσίευση του Νόμου ενεργοποιείται η συμμετοχή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στην επιβολή προστίμων και έλεγχου των παραβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3868/2010 και την Κ.Υ.Α.υπ.αριθμ.Γ.Π.104720/25-8-΄10 (ΦΕΚ1315/ΤΒ΄/25-8-2010). ʼμεσα είκοσι επιθεωρητές μπορούν να ενισχύσουν αποκλειστικά τον ελεγκτικό μηχανισμό ενώ η πρόσληψη των υπολοίπων έχει δρομολογηθεί.

Εντείνουμε λοιπόν τους ελέγχους κάτι που αποδεικνύεται από τα στοιχεία που κοινοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση και παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση τόσο στους ελέγχους όσο και στην επιβολή προστίμων . Οι έλεγχοι αφορούν τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και στα νοσοκομεία και τα σχολεία της χώρας.

Η συνδρομή στην προσπάθεια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη, αφού η στήριξη στο τομέα του ελεγκτικού μηχανισμού από την Δημοτική Αστυνομία εξασφαλίζει στον απαιτούμενο βαθμό την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και επιβολής προστίμων κατά περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για περιβάλλον ελεύθερου καπνού αποτελούν οι Δήμοι Ψυχικού και Περιστερίου. Και στις δύο περιπτώσεις η Δημοτική Αστυνομία που διαθέτουν περιορίσθηκε σε ελέγχους και συστάσεις ,ενώ τα πρόστιμα που δόθηκαν σε παραβάτες ήταν από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας (4-5 δόθηκαν αυτή την εβδομάδα).

 

#########