Με αφορμή την συνάντηση  με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη,  για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία , προτείνει τις παρακάτω θέσεις που εκφράσθηκαν από τον πρόεδρο της Ε.Ο.Ο. κ. Αθαν. Κατσίκη :

 

1. Δεδομένου ότι η Οδοντιατρική αποτελεί την κατ΄ εξοχήν επιστήμη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρέπει να αντιμετωπισθεί ισάξια με την Ιατρική και τη Φαρμακευτική. Είναι λοιπόν αναγκαία και  απαραίτητη η δημιουργία Οδοντιατρικής Διεύθυνσης στο νεοσύστατο Οργανισμό.

2. Η  ανακοστολόγηση των βασικών οδοντιατρικών πράξεων με βάση εκκίνησης  την ιατρική επίσκεψη (που αναπροσαρμόσθηκε το 2005) συνυπολογίζοντας επιπλέον το κόστος των οδοντιατρικών υλικών.

3. Τη σύναψη  ελεύθερων ανοικτών  συμβάσεων με όλους τους Οδοντιάτρους που θα το θελήσουν .

4.  Την αναδιοργάνωση των παρεχομένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υγείας με την παροχή πρώτων βοηθειών σε όλους. Πρόληψη και δωρεάν οδοντιατρική θεραπεία σε ασθενείς μέχρι 18 ετών.

5. Την υλοποίηση του θεσμού  του αγροτικού οδοντιάτρου.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής ζητά από την Πολιτεία, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας να μην θιγούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2071/92 όπως αντικαταστάθηκαν με το ν. 3846/2010.

Καλούμε την Πολιτεία να προστατεύσει την Στοματική Υγεία του Ελληνικού Λαού .

#########