Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ΥΓΕΙΑ («Υγεία» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει την πώληση του 50% των μετοχών στην εταιρία Genesis  Holding SA  η οποία είναι ιδιοκτήτρια των τεσσάρων νοσοκομείων του ομίλου Σαφάκ στην Τουρκία.  Η συναλλαγή  συμφωνήθηκε με την οικογένεια Οζτούρκ  στην οποία ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας, με τίμημα 22 εκατ. δολάρια

.

 

Μετά την μεταβίβαση, o Όμιλος ΥΓΕΙΑ απελευθερώνει και εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ που είχε προσφέρει για την χρηματοδότηση της  εταιρείας και των θυγατρικών της, ενώ συγχρόνως μειώνονται  ανάλογα οι  τραπεζικές υποχρεώσεις  που καταγράφονται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου.  Παράλληλα αναμένεται και θετική επίδραση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου αφού κατά το 2010 η επένδυση στον όμιλο Σαφάκ συνεισέφερε περίπου 7 εκατ. Ευρώ ζημιά που αναμενόταν φέτος να ήταν μεγαλύτερη.

Η επένδυση στην τουρκική εταιρεία νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει τέσσερα νοσοκομεία  είχε γίνει με την αγορά από το ΥΓΕΙΑ ποσοστού 50%. Όπως είχε ανακοινωθεί, τον Οκτώβριο του 2010 είχε συμφωνηθεί ο διαχωρισμός των νοσοκομείων με την πλήρη εξαγορά των τριών νοσοκομείων από το ΥΓΕΙΑ, ώστε το τέταρτο να περάσει κατά 100%  στην ιδιοκτησία της οικογένειας Οζτούρκ.

Παρόλα αυτά, κατά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων, προέκυψαν διάφορα νομικά και άλλα προβλήματα που δεν επέτρεψαν  την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας  αυτής  με αποτέλεσμα την κατάρτιση νέας συμφωνίας για πώληση από το Υγεία ολόκληρου του ποσοστού του στην εταιρία Genesis Holding SA.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Τουρκίας και από την επιτυχή διευθέτηση διαδικαστικών και οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με την αλλαγή της ιδιοκτησίας και της Διοίκησης οπότε και θα γνωστοποιηθούν λεπτομερώς οι οικονομικές επιπτώσεις στον ισολογισμό του Ομίλου.

Σχολιάζοντας την αποεπένδυση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από την Τουρκία η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ρίτα Σουβατζόγλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αναδιάρθρωση  αυτή του χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανταποκρίνεται στην στρατηγική επιλογή του ΥΓΕΙΑ να διατηρεί απόλυτο έλεγχο της ιδιοκτησίας και της διοίκησης σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ανεξάρτητα από τη χώρα λειτουργίας τους όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πρέπει να καλύπτουν υψηλά πρότυπα λειτουργίας  και διεθνών προδιαγραφών.

Τα κεφάλαια και η ρευστότητα που απελευθερώνονται από την  μεταβίβαση, θα είναι διαθέσιμα  για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα ή σε  άλλες χώρες στην περιοχή της  Νοτιανατολικής Ευρώπης όπου θα ακολουθόντας κατά προτίμηση το μοντέλο «greenfield» .

#########