Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την απόφαση της εταιρείας ROCHE HELLAS Α.Ε. για την αναστολή χορήγησης φαρμάκων προς τα δημόσια νοσοκομεία, δηλώνει τα εξής:
Είναι γεγονός, πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αρκετά σημαντική καθυστέρηση στην εξόφληση των φαρμακευτικών δαπανών από τα δημοσία νοσοκομεία προς τις εταιρείες. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχει αναγνωρίσει αυτή τη στρέβλωση και στο πολυνομοσχέδιο για την υγεία, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, προέβλεψε την έγκυρη, εντός 45 ήμερων εξόφληση των εταιρειών προμηθειών από τα δημοσιά νοσοκομεία.

Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη τα νοσοκομεία επιχορηγήθηκαν για την καταβολή των υποχρεώσεων τους για τον Ιανουάριο του 2011 και κάθε μήνα θα επιχορηγούνται για τις οφειλές του προηγούμενου μήνα.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε πως για το χρονικό διάστημα από 1-1-2005 έως 31-12-2009 δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις των νοσοκομείων για την τριετία 2007, 2008 και 2009 προς την εταιρεία ROCHE ΕΛΛΑΣ, ύψους 361,7 εκ., καταβλήθηκαν, ήδη,  με τη διάθεση ομολόγων στο πλαίσιο της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους. Επιπροσθέτως, το σύνολο των υποχρεώσεων για τις οφειλές των ετών 2005-2006, έχει καταβληθεί.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2010, το υπουργείο επιχορήγησε τα νοσοκομεία για την εξόφληση υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού. Εντός των προσεχών ημερών,  όλα τα νοσοκομεία θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 300 εκ. ευρώ, για εξόφληση οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους για το υπόλοιπο του 2010.

Συμφωνά με τα παραπάνω, η ενέργεια της ROCHE HELLAS είναι δυσανάλογη με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το φάρμακό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε εμπόρευμα, ούτε μέσο εκβιασμού. Κανείς, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους που έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, θεωρούμε, υπεύθυνη και προς τη σωστή κατεύθυνση τη στάση του αρμόδιου για τα θέματα πολιτικής υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ . Αθ. Γιαννόπουλου να ζητήσει τη συνδρομή της εισαγγελίας Αθηνών.

#########