Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ανοιχτής διακυβέρνησης ( open gov ) επιλέχθηκε ο κ Π. Καρατσής ως νέος διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ( Κρήτη ). Ο κ. Καρατσής είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και διδακτορικού διπλώματος. Σήμερα, είναι διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

#########