Ο νέος φορέας που δημιουργείται από την ενοποίηση των 4 μεγαλύτερων Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων, ήταν μια αναγκαιότητα, που με καθυστέρηση έρχεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Ποτέ όμως δεν είναι αργά.
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην εφαρμογή του νόμου με στόχο να δημιουργήσουμε μια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με ενιαίους κανόνες και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη.
Αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Μεγάλο κόστος με πολυδάπανες υπηρεσίες, χωρίς ανάλογη ποιότητα.

 

Ο μεγάλος χαμένος είναι ο ασφαλισμένος που ταλαιπωρείται, που αγανακτεί, που εξοργίζεται γιατί υποχρεώνεται να πληρώνει χωρίς να εξυπηρετείται.
Σωστή διαχείριση των πόρων και καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες είναι ο στόχος για το αύριο.
Γνωρίζουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα συναντήσει πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για το λόγο αυτό για να τα βγάλουμε πέρα, χρειαζόμαστε συνεννόηση και συμπόρευση με όσους πιστεύουν στο θεσμό της δημόσιας υγείας της οποίας σημαντικός παράγοντας και αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Με το νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή ρυθμίζονται σημαντικά θέματα όπως:
– Η Νομική μορφή και το πρώτο Οργανωτικό και Διοικητικό σχήμα του νέου φορέα.
– Το εύρος του πληθυσμού που καλύπτει και το οποίο αντιστοιχεί στο 90% του συνόλου των ασφαλισμένων για παροχές σε είδος.
– Το καθεστώς χρηματοδότησης του νέου φορέα που είναι απόλυτα σαφές, υπακούει σε ενιαίους κανόνες και είναι επαρκές σε ότι αφορά τη βιωσιμότητά του νέου φορέα.
– Η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων ιατρών, διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων, του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στα ταμεία.
– Η μεταφορά και αξιοποίηση των νοσοκομείων του ΙΚΑ από το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία του.
– Η ένταξη όλων των ελεγκτικών μηχανισμών που σήμερα είναι διάσπαρτοι στα ταμεία κάτω από μια ενιαία υπηρεσία που λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ).

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προβλέπεται η σύνταξη ενιαίου κανονισμού παροχών για όλους τους ασφαλισμένους.
Αυτό σημαίνει κατά κύριο λόγο ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ θα έχουν ανεξαρτήτως ταμείου την ίδια δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στο γιατρό, στις εξετάσεις, στην προμήθεια των φαρμάκων και άλλων θεραπευτικών μέσων.
Αυτά όλα αποτελούν στέρεα θεμέλια για να οικοδομήσουμε την Ενιαία Πρωτοβάθμια Υγεία στη χώρα μας.
Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να δούμε κρίσιμα θέματα που αποτελούν βασικά συστατικά αυτού του οικοδομήματος.
Πρώτο κρίσιμο θέμα αποτελεί ο νέος υγειονομικός χάρτης Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας σημεία για εύκολη πρόσβαση των ασφαλισμένων.

Για το σκοπό αυτό καταγράφουμε και αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες δομές κυρίως του ΙΚΑ και των Κέντρων Υγείας.
Δεύτερο σημαντικό θέμα αποτελεί η σχέση των ιδιωτών γιατρών αλλά και όλων των επαγγελματιών του χώρου της υγείας με το νέο φορέα. Είναι προφανές ότι ο νέος φορέας αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ολιγοψώνιο που θα πρέπει να έχει καθαρούς κανόνες συνεργασίας με όλους τους παρόχους υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και προσοχή το θέμα των γιατρών του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων.
Τρίτο ζήτημα αποτελεί το επίπεδο και η ποιότητα των παροχών ως βασικό στοιχείο του ενιαίου κανονισμού παροχών. Τα 4 ταμεία σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και το καθένα παρουσιάζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του.
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών για όλους και αυτό θα το καταφέρουμε, όσο πετυχαίνουμε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μας να οδηγηθούμε σε μια εξίσωση προς τα κάτω των παροχών.

Με βάση τις παραπάνω τρεις ενότητες θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα, χωρίς να αποκλείουμε οτιδήποτε άλλο θεωρούν οι φορείς αναγκαίο:
– Σύνδεση ΕΟΠΥΥ με Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία και υπογραφή συμβάσεων.
– Αναβάθμιση και αξιοποίηση των Υγειονομικών Μονάδων του ΙΚΑ. Ο ρόλος των μονάδων αυτών στο νέο φορέα.
– Οι όροι συνεργασίας των ιατρών του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων με τον ΕΟΠΥΥ, στο μέρος που αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ιδιωτικά ιατρεία τους.
– Οι συμβάσεις ιδιωτών ιατρών με τα ταμεία
– Το πλαίσιο συμβάσεων με δημόσια και ιδιωτικά κέντρα για τις εργαστηριακές και κάθε είδους εξετάσεις.
– Πλαίσιο συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
– Διαμόρφωση πλαισίου για την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους.
– Πλαίσιο αξιοποίησης των Νοσοκομείων του ΙΚΑ, με την νέα τους μορφή.
– Κατανομή και σωστή αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των ταμείων και ΕΟΠΥΥ
– Αρχές και κριτήρια για διαμόρφωση του νέου Υγειονομικού χάρτη πρωτοβάθμιας Υγείας.

– Νέος ενιαίος κανονισμός παροχών σε είδος:

  • Ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Πρόσθετη φροντίδα, προληπτική ιατρική.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλισμένων
  • Πιστοποίηση και αξιολόγηση μονάδων και παροχών
  • Χρονοδιάγραμμα και ενδιάμεσα βήματα για την ομαλή μετάβαση από το σημερινό καθεστώς στο νέο Φορέα.

Σας καλέσαμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους με το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανθρώπινο δυναμικό και χρήστες των υπηρεσιών.

#########