Το Σύστημα Υγείας μιας χώρας είναι η αντανάκλαση της ιδεολογικής, πολιτισμικής και πολιτικής της συγκρότησης. Τα συστήματα  υγείας δημιουργήθηκαν τον 20ό αιώνα και κατέχουν ήδη κεντρική θέση στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Καθώς οι δυνατότητες, αλλά και οι απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου αυξάνουν αλματωδώς, η πρόκληση  μεγαλώνει και τα διλήμματα γίνονται όλο και δυσκολότερα. Ερωτήσεις όπως μπορούν όλες οι ατομικές ανάγκες να ικανοποιούνται πάντα από συλλογικούς πόρους; πόση τεχνολογία χρειαζόμαστε πραγματικά και για ποιες ανάγκες; ποια είναι τα όρια της ατομικής ευθύνης και μέχρι που φτάνει η υποχρέωση της κοινωνίας;– απασχολούν τα συστήματα υγείας στον αιώνα μας, χωρίς οι λύσεις να είναι παντούκαι πάντα οι ίδιες.

 

Η μελέτη των διεθνών  συστημάτων υγείας από την άλλη, αποτελεί μια χρήσιμη άσκηση και για τη μελέτη της πορείας του ελληνικού συστήματος, αλλά και για την άντληση διδαγμάτων σχετικά με τη μελλοντική του ανάπτυξη. Η άσκηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα, στην ιστορική στιγμή όπου η ελληνική κοινωνία φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά σε μια μείζονα πρόκληση μετασχηματισμού των συστημάτων διαχείρησης της χώρας γενικότερα.

Τρία χρόνιαμετά την    κυκλοφορία     του πρώτου     πανεπιστημιακού συγγράμματος «Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας» ο διακεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος ΛυκούργοςΛιαρόπουλος με τις εκδόσεις ΒΗΤΑ παρουσιάζουν το Β΄ τόμο του συγγράμματος, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική στόχευση. Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα συστήματα υγείας στις σημερινές αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Στη διάρκεια της τελευταίας 50ετίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη διαμόρφωση του κοινωνικού τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ, γεγονός που μπορεί να

αποτελέσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διδακτική εμπειρία, καθώς αφορά ίσως την πλέον επιτυχημένη ιστορία στην μεταπολεμική ιστορία του αναπτυγμένου κόσμου.

Το βιβλίο αυτό, μαζί με τις γνώσεις   από τον Α΄       τόμο μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή πληροφοριών όχι μόνο στους φοιτητές των ΑΕΙ και σπουδαστές των ΤΕΙ, αλλά και στους ακαδημαϊκούς, στους δημόσιους λειτουργούς και φυσικά σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη και

να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των συντελεστών παραγωγής και του οργανωτικού πλαισίου στην πολύπλοκη διαδικασία παραγωγής υπηρεσιών υγείας.

Λ.Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

#########