Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου είναι η κυριότερη αιτία θανάτου και αποτελεί μάστιγα για τον δυτικό κόσμο. Τελευταία παρατηρείται αύξηση των εμφραγμάτων στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους παράγοντες κινδύνου που είναι το κάπνισμα, η χοληστερίνη, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, το άγχος και η κληρονομικότητα.

Στα Σκανδιναβικά κράτη και στην Αμερική μειώθηκαν οι προδιαθεσικοί παράγοντες και έτσι παρατηρήθηκε μείωση στην εμφάνιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Δυστυχώς ένας στους πέντε εμφραγματίες δεν προλαβαίνει να φτάσει εν ζωή στο νοσοκομείο.

 

Είναι σημαντικό με την εμφάνιση του πόνου στο στήθος ο ασθενής  να πάρει μία ασπιρίνη, να καλέσει το ΕΚΑΒ και αμέσως να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για αντιμετώπιση και θεραπεία. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη  θεραπεία στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι να γίνει αγγειοπλαστική, δηλαδή να ανοιχτεί με την χρήση ενός μπαλονιού, η ένοχη αρτηρία που έκλεισε με θρόμβο. Αυτό θα γίνει σε νοσοκομείο που έχει σε λειτουργία αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Για τον σκοπό αυτό εδώ και τρία χρόνια στην Αττική λειτουργεί συντονισμένο πρόγραμμα, όπου διενεργείται αγγειοπλαστική σε ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα. Στα 9-10.000 εμφράγματα περίπου στο Λεκανοπέδιο, τα τελευταία τρία χρόνια, έγιναν περισσότερες από 2.500 αγγειοπλαστικές με πολύ καλά αποτελέσματα. Υπό τον κρατικό συντονισμό συμμετέχουν τα περισσότερα από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής αναλόγως της εφημερίας. Στο Τζάνειο νοσοκομείο διενεργήθηκαν περίπου 300 πρωτογενείς αγγειοπλαστικές την τελευταία τριετία με ποσοστά επιτυχίας συγκρίσιμα  με εκείνα των ευρωπαϊκών κρατών. Ο χρόνος μεταφοράς του ασθενούς με το ΕΚΑΒ είναι ικανοποιητικός ( για το Τζάνειο Νοσοκομείο ), ο χρόνος διενέργειας αγγειοπλαστικής από την προσέλευση του ασθενούς είναι πολύ καλός, συγκρίσιμος με εκείνους των ευρωπαϊκών χωρών. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τα Νοσοκομεία Αθηνών ( Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρας, Γενικό Κρατικό Αθηνών, Ευαγγελισμός, 1ο ΙΚΑ ) και Πειραιώς ( Τζάνειο, Γενικό Κρατικό Νίκαιας ). Στόχος είναι να φτάσουν το 60-70% των εμφραγμάτων να υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική ώστε να μειωθεί το ποσοστό θνητότητας σε 5-6%.

Εάν ωστόσο δεν γίνει αγγειοπλαστική, η εναλλακτική λύση είναι η χορήγηση θρομβόλυσης και ακολούθως η διακομιδή του ασθενή μέσα στις επόμενες 3-6 ώρες σε καρδιολογικό τμήμα με αιμοδυναμικό εργαστήριο. Εάν ο ασθενής δεν υποβληθεί σε επαναιμάτωση ( αγγειοπλαστική ή θρομβόλυση) τότε το ποσοστό της Νοσοκομειακής θνητότητας είναι πάνω από 15%. Σε γυναίκα που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη η θνητότητα μπορεί να φτάσει και το 32% εάν δεν υποβληθεί σε επαναιμάτωση. Συμπερασματικά  από το πρόγραμμα  αυτό της αγγειοπλαστικής στην Αττική καταλήγουμε στα κάτωθι:

 

  1. Περίπου 3-4.000 εμφράγματα συμβαίνουν στην Αττική κάθε έτος.
  2. Μικρό ποσοστό (λιγότερο του 30%) διακομίζεται έγκαιρα για να υποβληθεί σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.
  3. Οι εμφραγματίες καθυστερούν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.
  4. Ικανοποιητικός ο χρόνος διενέργειας της αγγειοπλαστικής από την ώρα της άφιξης του ασθενούς στο Νοσοκομείο και συγκρίσιμος με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς χρόνους.

 

Για όλα αυτά απαιτείται καλύτερη ενημέρωση του κοινού για την στεφανιαία νόσο και το έμφραγμα, οπότε με την εμφάνιση  των πρώτων συμπτωμάτων όπως ο πόνος στο στήθος να λαμβάνεται  ασπιρίνη και αμέσως να ειδοποιείται το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον ασθενή σε Νοσοκομείο με αιμοδυναμικό εργαστήριο ώστε να υποβληθεί σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Στόχος είναι να φτάσουν οι πρωτογενείς αγγειοπλαστικές στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το 70 %.

 

 

 

 

Στέφανος Γρ. Φούσας ΜD, FESC, FACC

Διευθυντής – Επ.Καθηγητής Καρδιολογίας

Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

#########