Εκτιμώντας τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυσκολίες του κράτους και την άμεση αναγκαιότητα περιστολής των δαπανών που επιβαρύνουν ασύμφορα τη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απαιτείται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) να προβεί σε:

Α. άμεσο κλείσιμο και διακοπή της μίσθωσης του κτιρίου του Πρατηρίου της Οικοτεχνίας επί της Φιλελλήνων 14 στο Σύνταγμα για την εξοικονόμηση 120.000,00 € που επιβάρυνε το κράτος για το ενοίκιο κάθε χρόνο,

Β. αναστολή λειτουργίας των 41 Σχολών Ταπητουργίας στην περιφέρεια και μεταβίβαση του εξοπλισμού τους σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα ενδιαφερθούν, προκειμένου να εξοικονομηθούν 80.000,00 € περίπου το χρόνο από τα μισθώματα των κτιρίων και τα πάγια έξοδα τους,

Γ. μετάταξη των υπαλλήλων των Σχολών Ταπητουργίας μετά από επιλογή τους σε Οργανισμούς Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των Δήμων ,

Δ. σταδιακή προώθηση των αποθηκευμένων πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων της Οικοτεχνίας για εμπορική διάθεση μέσω άλλων κατάλληλων σχετικών φορέων που θα προκύψουν μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να υπάρξει σταδιακή εισροή πόρων (3.000.000,00 € περίπου) για δράσεις πρόνοιας και τέλος,
Ε. εφαρμογή προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ενίσχυσης των Οικοτέχνιδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απασχόλησης του 2010.

 

#########