Ανεξάρτητη Επιτροπή Ειδικών σε ζητήματα πολιτικών υγείας, έργο της οποίας είναι η κατάθεση – έως τον Μάιο – λεπτομερούς έκθεσης για μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας (δημοσίου και ιδιωτικού) με στόχο τη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς του.
Τα μέλη της Επιτροπής Ειδικών για την Υγεία:

1) Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής της πολιτικής της υγείας και Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economics, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ.
2) Γιώργος Κρεατσάς, καθηγητής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
3) Ανδρέας Μαργιωρής, Καθηγητής Κλινικής Χημείας και Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, πρώην Καθηγητής της Ιατρικής στο Mount Sinai Hospital της Νέας Υόρκης.
3) Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Miami.
4)Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ, Διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Warwick.
5)Λυκούργος Λιαρόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στον ΟΟΣΑ για θέματα Υγείας.
6 Εύη Χατζηανδρέου, Διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, πρώην υποδιοικητής του ΙΚΑ, ειδικός σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας κ ʼννας Διαμαντοπούλου.
7)Γιάννης Μπολέτης, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου, Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πρώην επιμελητής του νοσοκομείου Sheffield.
9) ʼρτεμις Τσικνιά, οφθαλμίατρος, ελεύθερος επαγγελματίας
10) Γιάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

11) Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρμοδιότητες ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών σε ζητήματα πολιτικών υγείας

Η ανεξάρτητη επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποχρεούται:

Το Μάρτιο του 2011 να παραδώσει ένα πόρισμα με την αρχική αξιολόγηση των δράσεων σε πολιτικές που έχουν μέχρι τότε εφαρμοστεί και να προτείνει βελτιωτικές κινήσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο, στο τέλος του Μαΐου του 2011 να παραδώσει το τελικό της πόρισμα στο οποίο θα αποτιμά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ενώ, θα παρουσιάζει προτάσεις στα ακόλουθα θέματα:
1. Ενοποιημένη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας
2. Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: άντληση εσόδων, συλλογή οφειλών και ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών
3. Εναρμόνιση των πακέτων υγείας για τους δικαιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών
4. Παροχή υπηρεσιών και κινήτρων στους παρόχους αυτών με στόχο
• Τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υγείας
• Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ειδικών ιατρών και νοσοκομειακής περίθαλψης
• Την αποτελεσματικότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών
• Την φαρμακευτική κατανάλωση
• Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
5. Προτεραιότητες στο χώρο της Δημόσιας Υγείας με στόχο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών
6. Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας
7. Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών

Το πόρισμα της επιτροπής θα περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους στους προηγούμενους τομείς με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στη διατήρηση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία σε ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο του 6% ετησίως.

Με βάση το συγκεκριμένο πόρισμα, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα πρόγραμμα δράσεων για την υγεία μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011 ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.