Από την 1η Ιανουαρίου 2011 εισήλθαμε σε ένα εντονότατο και πάρα πολύ δύσκολο εξάμηνο για το Υπουργείο Υγείας και τα στελέχη του. Μέσα σε έξι μήνες πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν έγιναν μέσα σε πολλά χρόνια. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε. Για την απόλυτη κατανόηση της αλήθειας των λόγων μου δίνω αμέσως τον κατάλογο των δράσεων που θα έχουμε πραγματοποιήσει και των αποφάσεων που θα έχουμε λάβει ως την 30η Ιουνίου 2011:

 

• Ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου με τους φαρμακοποιούς, λαμβανομένων υπόψη και των σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένουμε αυτή την εβδομάδα
• Θέσπιση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ενοποίηση του ΕΣΥ με τις μονάδες υγείας των ασφαλιστικών ταμείων (περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο).
• Εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων (περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο).
• Ενσωμάτωση των υπηρεσιών διατροφής και άθλησης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο).
• Μετατροπή επιτέλους του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο (περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο).
• Η Επίλυση ορισμένων βασικών θεμάτων του ιδιωτικού τομέα
(περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο).
• Εξορθολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων και γενικότερα των προνοιακών παροχών (ορισμένες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο, ορισμένες άλλες δεν χρειάζονται νόμο και θα προκύψουν από αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας).
• Μεταφορά των αρμοδιοτήτων καθορισμού των τιμών των φαρμακείων στο Υπουργείο Υγείας από το Υπουργείο Οικονομίας (περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο).
• Μείωση του κέρδους των φαρμακαποθηκών, ρυθμίσεις για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των φαρμακοποιών κ.λπ. (περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο).
• Ολοκλήρωση του ψηφιοποιημένου διπλογραφικού συστήματος έως τα τέλη Μαρτίου 2011.
• Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των λογιστηρίων. των φαρμακείων και των αποθηκών των νοσοκομείων έως τα τέλη Μαρτίου 2011.
• Έναρξη και ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων (από 1η Απριλίου ως 30η Ιουνίου 2011).
• Επίλυση του θέματος της γρήγορης ένταξης των αποφοίτων της Ιατρικής στην απόκτηση ειδικότητας.
• Έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας: αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στα επαγγέλματα υγείας.
• Νέα κοστολόγηση – μετά από είκοσι χρόνια !!!-όλων των ιατρικών πράξεων.
• Αναμόρφωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
• Ολοκλήρωση και εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης του καπνίσματος ως πολιτική δημόσιας υγείας.
• Έναρξη λειτουργίας ορισμένων από τα 17 νέα κέντρα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ.
• Έναρξη εφαρμογής του εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του γενικότερου σχεδίου κατά του καρκίνου.
• Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και ένταση της απορρόφησης.
• Ολοκλήρωση της απορρόφησης του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
• Ολοκλήρωση της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων.
• Αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των τροφίμων.

#########