• Δανία 1 φαρμακείο προς 1680 κατοίκους
 • Ολλανδία 1 φαρμακείο προς 8930 κατοίκους
 • Νορβηγία 1 φαρμακείο προς 8060 κατοίκους
 • Αυστρία 1 φαρμακείο προς 6800 κατοίκους
 • Φινλανδία 1 φαρμακείο προς 6540 κατοίκου
 • Λουξεμβούργο 1φαρμακέιο προς 5410 κατοίκους
 • Κροατία 1φαρμακέιο προς 4650 κατοίκους
 • Ην.Βασίλειο 1 φαρμακείο προς 4610 κατοίκους
 • Τσεχία 1 φαρμακείο προς 4350 κατοίκους
 • Ελβετία 1 φαρμακείο προς 4290 κατοίκους
 • Γερμανία 1 φαρμακείο προς 3840 κατοίκους
 • Γαλλία 1 φαρμακείο προς 2610 κατοίκους
 • Βέλγιο 1 φαρμακείο προς 2000 κατοίκους
 • Βουλγαρία 1φαρμακείο προς 1740 κατοίκους
 • Κύπρος 1 φαρμακείο προς 1200 κατοίκους
 • Ελλάδα 1 φαρμακείο ανά 850 κατοίκους
 • Δανία 1 φαρμακείο προς 1680 κατοίκους

 

Μείωση της λιανικής τιμής των 89 ακριβών νοσοκομειακών φαρμάκων.

Επιτεύχθηκε

Μέσω μείωσης του ποσοστού κέρδους του φαρμακοποιού από 35% σε 18% επί νοσοκομειακής τιμής
• δηλαδή μείωση κέρδους κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Αποτέλεσμα: τα φάρμακα αυτά για εξωτερικούς ασθενείς έχουν ίδιο κόστος για τους ΦΚΑ είτε χρεωθούν σε αυτούς από νοσοκομειακά φαρμακεία είτε από ιδιωτικά φαρμακεία.